Vijeće za obrazovanje, mlade, kulturu i sport

Prva službena sjednica Vijeća EU-a za sport (sastanak ministara za sport) održala se 10. svibnja 2010., a iste godine u rujnu sport se i službeno našao u nazivu konfiguracije Vijeća za obrazovanje, mlade, kulturu i šport. Sportske politike i dalje su u nadležnosti država članica, što znači da EU ne može donositi pravno obvezujuće akte kojima se zahtijeva da države članice usklade svoje zakone i propise u području sporta. EU pruža okvir za suradnju među državama članicama te razmjenu informacija i iskustva u područjima od zajedničkog interesa. Ministri nadležni za sport sastaju se obično dva puta godišnje na sastancima u Bruxellesu, raspravljaju o istaknutim temama i izazovima u području spota te donose zaključke, poticajne mjere i preporuke za unapređenje uloge sporta u društvu, ekonomske dimenzije športa te političkog i pravnog okvira sportskog sektora.
 
Radna skupina Vijeća EU-a za sport

Radna skupina za sport bavi se pitanjima iz područja sporta te na tehničkoj razini priprema rasprave i dokumente za sjednice Vijeća EU-a za sport. Također priprema donošenje višegodišnjeg programa rada - plana rada EU-a za sport te se bavi pitanjima borbe protiv dopinga u sportu u suradnji sa Svjetskom antidopinškom agencijom, pitanjima borbe protiv namještanja utakmica, pitanjima dobrog upravljanja u sportu, gospodarskim aspekata (nasljeđe velikih sportskih događanja, inovacije putem sporta), zdravstveno usmjerene tjelesne aktivnosti, socijalne uključivanjem putem sporta, razvojem lokalnog sporta i volontiranja. U Radnoj skupini Vijeća za sport sudjeluju predstavnici država članica iz nadležnih tijela državne uprave te iz Stalnih predstavništva država članica pri EU u Bruxellesu.
 
Plan rada EU-a u području sporta
 
Plan rada EU-a u području sporta predstavlja najvažniji dokument europske sportske politike. Vijeće je donijelo prvi plan u svojoj rezoluciji 20. svibnja 2011., drugi 21.svibnja 2014., a treći Plan rada 23. svibnja 2017. Četvrti Plan rada Europske unije u području sporta (1. siječnja 2021. – 30. lipnja 2024.) Vijeće za obrazovanje, mlade, kulturu i sport usvojio je dana 4. prosinca 2020. godine.
Glavni ciljevi Plana rada za razdoblje od 1. siječnja 2021 do 30. lipnja 2024. su: 

 • jačati sport u EU-u utemeljen na integritetu i vrijednostima,
 • jačati oporavak i otpornost sektora sporta na krize u razdoblju tijekom i nakon pandemije bolesti COVID-19,
 • podupirati održivu sportsku politiku utemeljenu na dokazima,
 • povećati sudjelovanje u sportu i zdravstveno usmjerenoj tjelesnoj aktivnosti kako bi se promicali aktivan način života prihvatljiv za okoliš, socijalna kohezija i aktivno građanstvo,
 • putem međusektorske suradnje osigurati svijest u drugim područjima politika EU-a o važnom doprinosu koji sport može dati društveno i okolišno održivom rastu Europe, digitalizaciji, oporavku od pandemije bolesti COVID-19 te budućoj otpornosti, kao i postizanju ciljeva održivog razvoja,
 • jačati međunarodnu dimenziju sportske politike EU-a, posebice putem razmjena i suradnje s vladama i dionicima izvan EU-a,
 • osigurati praćenje prethodnih triju planova EU-a u području sporta i drugih dokumenata EU-a povezanih sa sportom, poput zaključaka i rezolucija Vijeća,
 • nastaviti razmjenu znanja i iskustava između država članica EU-a i Komisije,
 • jačati dijalog i suradnju na razini EU-a sa sportskim pokretom i drugim relevantnim dionicima i institucijama, u području sporta i tjelesne aktivnosti i izvan njega,
 • podupirati, prema potrebi, provedbu poglavlja o sportu programa Erasmus+.

Plan rada EU-a u području sporta bavi se sljedećim prioritetnim područjima:

 • zaštitom integriteta i vrijednosti u sportu,
 • socioekonomskom i okolišnom dimenzijom sporta,
 • promicanjem sudjelovanja u sportu i zdravstveno usmjerenoj tjelesnoj aktivnosti.

HR PRES 2020.

Sukladno Odluci Vijeća od 26. srpnja 2016. o revidiranju redoslijeda predsjedništava Vijeća, Republika  Hrvatska predsjeda Vijećem Europske unije od 1. siječnja do 20. lipnja 2020. godine i dio je trija predsjedništva Rumunjska – Finska - Hrvatska.
 
Ministarstvo vanjskih i europskih poslova koordinator je aktivnosti predsjedanja, dok resorna tijela državne uprave sudjeluje u aktivnostima pripreme i tijekom predsjedanja ovisno o nadležnostima za pojedine formacije Vijeća Europske unije i relevantne radne skupine/odbore. Središnji državni ured za sport kao tijelo koje je nadležno za Radnu skupinu Vijeća EU za sport i koje će unutar Vijeća za obrazovanje, mlade kulturu i sport biti nadležno za formaciju Vijeća za sport sudjeluje u pripremnim aktivnostima vezanim uz predstojeće predsjedanje.

Informacije o Predsjedništvu Vijeća EU dostupne su na poveznici