Poticanje razvoja lokalnog sporta

Zakonom o sportu, članak 76. definirane su javne potrebe u sportu za koje se sredstva osiguravaju iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i Grada Zagreba, odnosno programi, aktivnosti, poslovi i djelatnosti od značaja za jedinicu samouprave.

Ministarstvo turizma i sporta brine o jačanju uloge lokalnih i regionalnih sportskih zajednica u planiranju, razvoju i realizaciji javnih potreba sporta uz poseban naglasak na razvoj sporta djece i mladeži.

Putem Natječaja za sufinanciranje sportskih programa poticanja lokalnog sporta i sportskih natjecanja skrbi o sportašima na lokalnoj razini, izrađuje prijedloge održivog modela financiranja programa sporta na lokalnoj i regionalnoj razini, skrbi o suradnji sa sportskim organizacijama u svrhu zajedničkog poticanja sportskih aktivnosti u vrtićima i školama te potiče projekte bavljenja sportskom rekreacijom radi očuvanja i unapređenja zdravlja građana svih dobnih skupina na lokalnoj i regionalnoj razini.