Nacionalni program športa 2019.-2026.

Hrvatski sabor na svojoj 12. sjednici, 12. srpnja 2019. godine donio je Nacionalni program športa 2019. - 2026., prvi strateški akt planiranja Republike Hrvatske u području sporta.

Nacionalni program sporta 2019.-2026. sadrži 6 općih i 19 posebnih ciljeva koji uključuju 63 mjere i 148 aktivnosti kojima će se u razdoblju od 2019. do 2026. godine omogućiti smanjivanje nedostataka u hrvatskom sportu te iskorištavanje pruženih prilika.

Podnaslov ovog dokumenta je “Prema zdravoj i aktivnoj naciji ponosnoj na športske uspjehe”, a šest općih ciljeva Nacionalnog programa sporta 2019.-2026. su: osigurati preduvjete za razvoj sporta; unaprijediti zdravstveno usmjereno tjelesno vježbanje i povećati promocijske vrijednosti sporta; unaprijediti skrb o sportašima; uspostaviti sustavan i racionalan pristup upravljanja održivom sportskom infrastrukturom, unaprijediti skrb o stručnim kadrovima; unaprijediti sustav upravljanja u sportu.

Nacionalni program sporta 2019. - 2026. (NN 69/19)