Nacionalno vijeće za sport

 

Nacionalno vijeće za sport je stručno i savjetodavno tijelo Hrvatskoga sabora koje se brine za razvoj i kvalitetu sporta u Republici Hrvatskoj. Nacionalno vijeće za sport, sukladno članku 101. Zakona o sportu (Narodne novine, broj: 141/22) ima predsjednika i 12 članova koje imenuje Hrvatski sabor na razdoblje od četiri godine, i to predsjednika i šest članova na prijedlog čelnika tijela državne uprave nadležnog za sport te po jednog člana na prijedlog Hrvatskog olimpijskog odbora, Hrvatskog paraolimpijskog odbora, Hrvatskog sportskog saveza gluhih, Hrvatskog akademskog sportskog saveza i Hrvatskog školskog sportskog saveza te jednog predstavnika kinezioloških fakulteta.

Zadaće Nacionalnog vijeća za sport:

  • raspravljanje o pitanjima važnim za razvoj sporta
  • davanje mišljenja na nacrte prijedloga propisa koji se odnose na sport
  • davanje mišljenja na nacrt prijedloga akata strateškog planiranja iz članka 104. ovoga Zakona
  • davanje mišljenja na program javnih potreba u sportu na državnoj razini
  • predlaganje mjera za unaprjeđenje i razvoj sporta u Republici Hrvatskoj
  • na traženje tijela državne uprave nadležnog za sport daje prethodno mišljenje o postojanju interesa za prijam u hrvatsko državljanstvo fizičke osobe u sustavu sporta koja je strani državljanin
  • davanje mišljenja na proglašenje sportske građevine građevinom od nacionalnog interesa
  • obavljanje drugih poslova utvrđenih ovim Zakonom i drugim propisima
 

Sastav Nacionalnog vijeća za sport

Odlukom Hrvatskog sabora od 24. svibnja 2023. godine predsjednicom Nacionalnog vijeća za sport imenovana je Danira Bilić, dok su članovima vijeća imenovani dr. sc. Sanda Čorak, Ivan Milaković, dr. sc. Marijo Možnik, Stipe Pletikosa, Toni Tomas, Stojan Vranković, Mario Meštrović, Ratko Kovačić, Oliver Lušić, Haris Pavletić, dr. med., dr. sc. Ivan Dujić i dr. sc. Mario Baić.

 

Informacije o održanim sjednicama

Kontakt:

Ministarstvo turizma i sporta
Nacionalno vijeće za sport
Prisavlje 14, 10 000 Zagreb
e-pošta: nvs@mints.hr