Stručne skupine Europske Komisije

Sukladno Rezoluciji Vijeća o planu rada Europske unije u području sporta (srpanj 2017. –  prosinac 2020.), Europska komisija je u 2018. godini osnovala dvije stručne skupine:

    •Stručna skupina o integritetu sporta - bavi se pitanjima primjene međunarodno priznatih standarda i inicijativa dobrog upravljanja i borbe protiv korupcije, a koji bi se trebali primjenjivati u području sporta te pitanjima namještanja utakmica itd.
    •Stručna skupina o razvoju vještina i ljudskih resursa u sportu – bavi se pitanjima obrazovanja trenera, ishodima učenja i različitim putevima stjecanja stručnih kvalifikacija i kompetencija, pitanjima mobilnosti trenera, razvoja dvojne karijere sportaša itd.

Rad ovih stručnih skupina nastavlja se na rezultate skupina koje su djelovale u razdoblju od 2014. do 2017. godine, a bavile su se sprječavanjem namještanja utakmica, dobrim upravljanjem u sportu, ekonomskom dimenzijom sporta, zdravstveno usmjerenim tjelesnim aktivnostima i razvojem ljudskih resursa u sportu.

Predstavnici Središnjeg državnog ureda za sport redovito sudjeluju u radu navedenih stručnih skupina Europske komisije.