Ostalo

Slika /webslike/Najčešća pitanja i odgovori.jpg

Q & A

Gdje se podnosi zahtjev za stjecanje hrvatskog državljanstva sportaša čije bi primanje u hrvatsko državljanstvo predstavljalo interes za Republiku Hrvatsku?

Zahtjev za stjecanje hrvatskog državljanstva športaša čije bi primanje u hrvatsko državljanstvo predstavljalo interes za Republiku Hrvatsku podnosi se osobno policijskoj upravi, odnosno policijskoj postaji, osim ako je riječ o osobi s invaliditetom, kada se može podnijeti putem zakonskog zastupnika ili ovlaštenog opunomoćenika.
 

Tko izdaje mišljenje o postojanju interesa za primitak u hrvatsko državljanstvo sportaša?

Mišljenje o postojanju interesa za primitak u hrvatsko državljanstvo izdaje Središnji državni ured za sport na zahtjev Ministarstva unutarnjih poslova.
 

Da li je potrebno priložiti mišljenje o postojanju interesa i drugih sportskih institucija?

Kako bi zahtjev bio potpun podnositelj zahtjeva za stjecanje hrvatskog državljanstva po Članku 12. Zakona o hrvatskom državljanstvu po privilegiranom načinu mora priložiti mišljenje o postojanju interesa Hrvatskog olimpijskog odbora, nacionalnog saveza predmetnog sporta te sportskog kluba u kojem je potrebno dobro obrazložiti u čemu je interes Republike Hrvatske za prijem predmetnog sportaša u hrvatsko državljanstvo po olakšanim uvjetima propisanim člankom 12. Zakona te iz kojih razloga se takav interes ne bi mogao ostvariti bez njegovog primitka u hrvatsko državljanstvo.
 

Gdje se možemo uključiti u aktivnosti Europskog tjedan sporta?

U aktivnosti Europskog tjedna sporta možete se uključiti direktnim kontaktom s djelatnicima Ureda putem elektroničke pošte na europski-tjedan-sporta@sdus.hr, putem službene internet stranice projekta Europski tjedan sporta ili možete samoinicijativno organizirati aktivnosti unutar Tjedna. Iste bi, ukoliko želite koristiti termine i krilaticu #BeActive, trebale biti provođene u skladu s pravilima i vrijednostima koje Europski tjedan sporta promiče. Više o tome možete saznati na službenoj stranici Europske komisije.
 

Gdje se možemo informirati vezano uz pitanja za projekte financirane iz Europskog socijalnog fonda temeljem Poziva „Uključivanje djece i mladih u riziku od socijalne isključenosti te osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju u zajednicu kroz sport”?

Sve informacije o Pozivu „Uključivanje djece i mladih u riziku od socijalne isključenosti te osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju u zajednicu kroz sport” dostupne su na središnjoj internetskoj stranici ESI fondova i diretno na poveznici. Nadalje, pitanja u vezi s Pozivom prijavitelji mogu poslati elektroničkim putem na adresu Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku esf@mdomsp.hr. Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku nije obvezno davati pojašnjenja na pitanja pristigla u vrijeme obustave ili nakon što je Poziv zatvoren. Sva zaprimljena pitanja s odgovorima objavljuju se na navedenoj internetskoj stranici ESI fondova najkasnije 7 kalendarskih dana od dana zaprimanja svakog pitanja.
 

Tko objavljuje Poziv za prijavu na projekte kroz Erasmus+: Sport program?

Sve Pozive za prijavu projektnih prijedloga kroz programe poput Erasmus+ Sport programa objavljuju se na stranicama Europske komisije. Također, možete pratiti i službenu stranicu Središnjeg državnog ureda za sport, na kojoj se također može dobiti informacija o objavljenom pozivu Europske komisije.