Zapreke u sportu

  • Postoji li zapreka da trener u sportskom klubu bude i ovlaštena osoba u sportskom klubu?
 
Člankom 112. stavkom 2. Zakona o sportu („Narodne novine“, broj: 141/22) propisano je da osoba ovlaštena za zastupanje ili osoba ovlaštena za vođenje poslova, član uprave, član nadzornog tijela, član upravnog tijela ili izvršni direktor sportskog kluba ne može biti osoba:
 
– koja je pravomoćno osuđena za kazneno djelo propisano člankom 111. stavcima 1. i 2. ovoga Zakona ili protiv koje se vodi kazneni postupak za kazneno djelo na štetu djeteta odnosno maloljetnika
– koja je član upravljačkog tijela ili dioničar drugog sportskog kluba u istome sportu
– koja je član tijela, osoba ovlaštena za zastupanje ili osoba ovlaštena za vođenje poslova prema odluci ovlaštenog tijela ili na temelju općeg akta sportskog kluba u istome sportu
– koja je profesionalni sportaš u ugovornom odnosu sukladno članku 11. ovoga Zakona s drugim sportskim klubom u istome sportu
– koja je ili je posljednjih godinu dana bila posrednik u istome sportu
– koja ima ili je posljednjih godinu dana imala sklopljen ugovor sa sportašem ili trenerom na temelju kojega ostvaruje pravo na dio prihoda koji proizlaze iz obavljanja djelatnosti sportaša ili trenera
– koja je ovlaštena za zastupanje u pravnoj osobi koja ima sklopljen ugovor sa sportašem ili trenerom na temelju kojega ostvaruje pravo na dio prihoda koji proizlazi iz obavljanja djelatnosti sportaša ili trenera
– koja je ili je posljednjih godinu dana bila član ili član tijela pravne osobe koja obavlja djelatnost organiziranja sportske kladionice ili
– koja s posrednicima u istome sportu i članovima pravnih osoba te članovima tijela pravnih osoba koje obavljaju djelatnost organiziranja sportskih kladionica djeluje zajednički u smislu članka 95. stavka 3. ovoga Zakona.
 
Slijedom navedenog, ne postoji zapreka da osoba koja je trener u sportskom klubu bude i predsjednik sportskog kluba.
 
  • Može li ista osoba biti osoba odgovorna za zastupanje istovremeno u klubu koji se bavi jednom sportskom granom (npr. dvoranskom odbojkom) i klubu koji se bavi drugom sportskom granom (npr. odbojkom na pijesku)? Znači isti sport, ali druga sportska grana.
 
Člankom 112. stavkom 2. podstavkom 3. Zakona o sportu („Narodne novine“, broj 141/22) propisano je da osoba ovlaštena za zastupanje ili osoba ovlaštena za vođenje poslova, član uprave, član nadzornog tijela, član upravnog tijela ili izvršni direktor sportskog kluba ne može biti osoba koja je član tijela, osoba ovlaštena za zastupanje ili osoba ovlaštena za vođenje poslova prema odluci ovlaštenog tijela ili na temelju općeg akta sportskog kluba u istome sportu.
 
Slijedom navedenog, s obzirom da se sportom smatra odbojka, a sportskom granom odbojka na pijesku, ista fizička osoba ne može biti osoba ovlaštena za zastupanje u sportskom klubu odbojke i sportskom klubu odbojke na pijesku, odnosno ista osoba ne može biti osoba ovlaštena za zastupanje u dva sportska kluba istoga sporta bez obzira na različite sportske grane.