O projektu


 
Hrvatski digitalni turizam – eTurizam predstavlja projekt Ministarstva turizma i sporta koji prvi put u Republici Hrvatskoj objedinjuje sve usluge u turizmu na jednome mjestu, u formi suvremenoga informacijskog online sustava te ih neprestano čini dostupnim korisnicima.

Projekt eTurizam vrijedan je oko 5,3 milijuna eura (40 milijuna kuna) od čega je 85% iznosa sufinancirano iz Europskih strukturnih i investicijskih (ESI) fondova te je dio sveobuhvatne strategije e-Hrvatska 2020. Riječ je o projektu koji će u potpunosti unaprijediti turistički sektor i odgovoriti na postojeći problem nepovezanih podataka i zastarjele tehnologije u promociji i funkcioniranju sustava hrvatskog turizma.

Projektom eTurizam kreirat će se integrirani informacijski sustav e-usluga u turizmu kojemu je cilj digitalizacijom i optimizacijom svih procesa u turizmu potaknuti daljnji razvoj turističkih i ugostiteljskih usluga u Republici Hrvatskoj, ali i unaprijediti komunikaciju i poslovanje između građana i javne uprave u turizmu.
 
 • Naziv projekta: Hrvatski digitalni turizam – eTurizam
 • Razdoblje provedbe projekta: 101 mjesec (1. rujna 2014. – 1. veljače 2023.)
 • Ukupna vrijednost projekta: 5.276.218,42 EUR
 • Iznos koji se sufinancira EU u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.: 4.461.138,91 EUR
 • Korisnik: Ministarstvo turizma i sporta
 • Projektni partneri: Hrvatska turistička zajednica, Turistička zajednica Splitsko-dalmatinske županije i Splitsko-dalmatinska županija


Opis projekta

U sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija, projekt Hrvatski digitalni turizam – eTurizam predviđen je razvoj i/ili unaprjeđenje pet (5) javnih e-usluga u svrhu povezivanja postupaka nekoliko tijela javne uprave u integrirani državni informacijski sustav:
 1. Središnji registar za ugostiteljsku djelatnost i usluge u turizmu ‒ TuRegistar
 2. Sustav za registraciju obavljanja djelatnosti i pokretanje poslovanja u području turizma i ugostiteljstva ‒ TuStart
 3. Sustav za pregled i dodjelu dostupnih potpora u turizmu ‒ TuRiznica
 4. Sustav za prijavu i odjavu gostiju ‒ eVisitor
 5. Turističko-informacijski portal ‒ web platforma croatia.hr


Cilj projekta

U sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija, cilj projekta je poboljšati komunikaciju između građana i javne uprave u turizmu te povećati učinkovitost i transparentnost javne uprave u pružanju javnih usluga u turizmu prema građanima uspostavom pet (5) kvalitetnih, brzih i korisnički orijentiranih elektroničkih usluga na višim razinama informatiziranosti. 


Očekivani rezultati provedbe u sklopu OPKK:

 • poboljšana komunikacija između građana i javne uprave u turizmu skraćivanjem vremena potrebnog za obradu zahtjeva građana
 • smanjenje troškova pružanja javnih e-usluga te smanjenje pogrešaka u pružanju istih
 • povećana transparentnost javne uprave u turizmu pružanjem ažurnih turističkih informacija prema građanima u sektoru turizma