Kontakt

Ministarstvo turizma i sporta Republike Hrvatske
Uprava za strateško planiranje, digitalizaciju i EU fondove
Sektor za strateško planiranje, digitalizaciju, programe i projekate Europske unije


Prisavlje 14, 10 000 Zagreb
e-mail: e-turizam@mints.hr