Kontakt

Ministarstvo turizma i sporta Republike Hrvatske
Uprava za strateško planiranje, programe Europske unije i međunarodnu suradnju
Sektor za strateško planiranje i provedbu programa i projekata Europske unije


Prisavlje 14, 10 000 Zagreb
e-mail: e-turizam@mints.hr