Operativni program Konkurentnost i kohezija

Projekt sufinanciran u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020.
 
KK.02.2.1.01.0004
 

    

 
Naziv projekta: Hrvatski digitalni turizam - eTurizam
Razdoblje provedbe projekta: 1. rujna 2014. - 1. veljače 2023.
Ukupna vrijednost projekta: 5.276.218,42 EUR
Iznos koji sufinancira EU u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020.: 4.484.785,66 EUR
Korisnik: Ministarstvo turizma i sporta
Projektni partneri: Hrvatska turistička zajednica, Turistička zajednica Splitsko-dalmatinske županije i Splitsko-dalmatinska županija

Cilj projekta

U sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020., cilj je projekta poboljšati komunikaciju između građana i javne uprave u turizmu te povećati učinkovitost i transparentnost javne uprave u pružanju javnih usluga u turizmu prema građanima uspostavom pet (5) kvalitetnih, brzih i korisnički orijentiranih elektroničkih usluga na višim razinama informatiziranosti:

  1. TuStart - Registracija obavljanja djelatnosti i pokretanje poslovanja - usluga koja objedinjuje sve postupke vezane za registraciju i/ili promjenu registracije obavljanja djelatnosti i pokretanja poslovanja na području turizma i ugostiteljstva
  2. TuRegistar - Središnji turistički registar - jedinstveni središnji elektronički registarski sustav s evidencijama o registriranim turističkim objektima i sadržajima te svim pružateljima turističkih usluga
  3. TuRiznica - Sustav za dodjelu dostupnih potpora u turizmu - usluga koja sadržava na jednome mjestu pregled svih dostupnih potpora s područja turizma i ugostiteljstva te omogućuje prijavljivanje za dodjelu potpora
  4. eVisitor - Sustav za prijavu i odjavu gostiju - višejezični je informacijski sustav koji funkcionalno povezuje sve turističke zajednice u Republici Hrvatskoj, omogućuje prijavu i odjavu turista pružatelja usluga smještaja, omogućuje obračun i kontrolu naplate turističke pristojbe, obradu i analizu podataka te izvještavanje u statističke svrhe
  5. Croatia.hr -​ Turističko-informacijski portal - turističko-informacijski portal predstavlja središnje mjesto na kojemu se objedinjuje cjelokupna hrvatska turistička ponuda.

Rezultati provedbe u okviru OPKK-a:
  • poboljšana komunikacija između građana i javne uprave u turizmu skraćivanjem vremena potrebnog za obradu zahtjeva građana
  • smanjenje troškova pružanja javnih e-usluga te smanjenje pogrešaka u pružanju istih
  • povećana transparentnost javne uprave u turizmu pružanjem ažurnih turističkih informacija prema građanima u sektoru turizma.