Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali

Projekt financiran u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. - 2020.
 
UP.04.1.1.12.0001

     

Naziv projekta: Hrvatski digitalni turizam - eTurizam
Razdoblje provedbe projekta: 6. svibnja 2019. ‒ 31. prosinca 2023.
Ukupna vrijednost projekta: 1.906.220,28 €
Iznos koji sufinancira EU u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. 2020.:1.620.287,24 €
Korisnik projekta: Ministarstvo turizma i sporta
 
Projekt je proveden u partnerstvu s Hrvatskom turističkom zajednicom.

Cilj i rezultati prijekta

  • uspostavom kvalitetnih, brzih i korisnički orijentiranih elektroničkih usluga na višim razinama informiranosti, poboljšana je komunikacija između građana i javne uprave u turizmu te je povećana učinkovitost i transparentnost javne uprave u pružanju javnih usluga prema građanima
  • ojačani su institucionalni kapaciteti tijela javne uprave i ostalih dionika za rad i korištenje novim suvremenim uslugama e-turizma.

U sklopu projekta Hrvatski digitalni turizam - eTurizam razvijene su ove nove usluge odnosno aplikativna rješenja:
  1. mTurizam ‒ Mobilna aplikacija za praćenje statusa obrade zahtjeva temeljem upravnih postupaka i neupravnih postupaka i dostupnih potpora u turizmu
  2. eVisitor ‒ Mobilna aplikacija za prijavu i odjavu gostiju
  3. Explore Croatia ‒ Mobilna aplikacija za odabrane prioritetne oblike turizma za promociju hrvatskog turizma s modulima namijenjena svim osobama koje turistički posjećuju odredišta na području Republike Hrvatske
  4. TuSpot ‒ Portal turizma ‒ Središnji portal za podršku razvoju turizma namijenjen je javnom sektoru za učinkovitije planiranje, provođenje i praćenje turističkih politika i pružateljima usluga u turizmu kojima će omogućiti kvalitetnije oblikovanje vlastitih poslovnih politika i prilagodbu strategija za kreiranje turističkih proizvoda.

Mobilne aplikacije razvijene u sklopu projekta Hrvatski digitalni turizam - eTurizam dostupne su za besplatno preuzimanje i korištenje svim korisnicima mobilnih uređaja. Mobilne su aplikacije povezane s platformama na web-tehnologiji te na ovakav način osiguravaju novi kanal komunikacije i mogućnost korištenja usluga na bilo kojem mjestu.