Javni poziv za sufinanciranje organizacije velikih sportskih manifestacija 2018. godine

Javni poziv za sufinanciranje organizacije velikih športskih manifestacija u 2018. godini provodi se u skladu sa Zakonom o sportu (Narodne novine, broj 71/06, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15 i 19/16), Državnim proračunom Republike Hrvatske za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu (Narodne novine 124/17), Zakonom o udrugama (Narodne novine broj: 74/14 i 70/17) te Uredbom o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine, broj: 26/15).

Cilj Javnog poziva je poticanje i potpora organizacije velikih športskih manifestacija koje se odvijaju na teritoriju Republike Hrvatske kao načina promidžbe športskih vrijednosti i popularizacije športa među građanima, unapređenja sustava športa te međunarodne športske promocije Republike Hrvatske.