Financiranje

Na temelju članka 75. stavka 11. Zakona o sportu (NN 71/06, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15, 19/16, 98/19, 47/20 i 77/20, u daljnjem tekstu: Zakon) i članka 10. stavka 1. Pravilnika o metodologiji, rokovima za izradu i dostavu, načinu izvršavanja programa javnih potreba, o načinu i rokovima izvještavanja o provedbi programa te o metodologiji izrade financijskog plana javnih potreba u sportu (NN 108/2017, u daljnjem tekstu: Pravilnik), a vezano uz Državni proračun Republike Hrvatske za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. (NN 135/20) i Uredbu o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću za 2021. godinu (NN 148/20 ) ministrica, donosi Odluku o dodjeli financijskih sredstava Hrvatskom olimpijskom odboru, Hrvatskom paraolimpijskom odboru, Hrvatskom sportskom savezu gluhih, Hrvatskom akademskom sportskom savezu i Hrvatskom školskom sportskom savezu iz Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu.
 
Temeljem ove Odluke financirat će se Programi zadovoljavanja javnih potreba u sportu na državnoj razini u 2021 godini u ukupnom iznosu od 224.434.659,00 kuna i to:
 
Hrvatski olimpijski odbor do iznosa 176.333.455,00 kuna
Hrvatski paraolimpijski odbor do iznosa 20.743.515,00 kuna
Hrvatski sportski savez gluhih do iznosa 4.147.051,00 kuna
Hrvatski akademski sportski savez do iznosa 4.400.000,00 kuna  i
Hrvatski školski sportski savez do iznosa 18.810.638,00 kuna.
 
Cijelu Odluku možete pogledati i preuzeti ovdje, dodatak I. Odluke možete vidjeti ovdje, dodatak II. Odluke možete vidjeti ovdje te dodatak III. Odluke možete vidjeti ovdje.

Tijek isplata i pregled financiranja krovnih sportskih udruženja tijekom prijašnjih godina možete pratiti ovdje.