Upisnik iznajmljivanja vozila (rent-a-car)

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o pružanju usluga u turizmu (NN 70/21) propisana je obveza pružatelja usluga iznajmljivanja vozila (rent-a-car tvrtki) da Ministarstvu turizma i sporta dostave obavijest o početku poslovanja koja sadrži podatke o tvrtki, sjedištu, njezinom osobnom identifikacijskom broju, adresi svakog prostora u kojem pružaju usluge te svaku promjenu navedenih podataka u roku od osam dana od nastale promjene.

Podnošenje zahtjeva za prijavu i registraciju obavljanja djelatnosti iznajmljivanja vozila (rent-a-car) odnosno obavijest o upisu pružatelja usluga iznajmljivanja vozila možete podnijeti putem usluge eTurizam - TuStart 

Portalu eTurizam možete pristupiti prijavom putem sustava NIAS (e-Građani).

U integrirani informacijski sustav elektroničkih usluga eTurizam korisnik se prijavljuje isključivo kao fizička osoba te nakon uspješne prijave odabire poslovni subjekt koji želi zastupati, odnosno za koji želi podnijeti prijavu poslovanja.

Za prijavu u sustav eTurizam i podnošenje prijave na Javni poziv potrebno je imati minimalno značajnu ili visoku razinu NIAS vjerodajnice

Popis pružatelja usluga iznajmljivanja vozila odnosno prostora u kojima posluju objavljuju se u Središnjem registru za ugostiteljsku djelatnosti i usluge u turizmu.

Za dodatna pitanja možete se obratiti na e-mail adresu: upisnik.agencija@mints.hr