Strategije održivog turizma za očuvanje i valorizaciju prirodne baštine obalnog i morskog područja Sredozemlja (INHERIT)

Transnacionalna suradnja

Kroz jačanje transnacionalne i međuregionalne suradnje pridonosi se sveukupnom razvoju teritorijalne suradnje, povećanju međunarodne konkurentnosti hrvatskih regija, smanjenju društvene i gospodarske nejednakosti među hrvatskim regijama i ujednačavanju njihova razvoja.

U financijskom razdoblju 2014.-2020. proširena je mogućnost sudjelovanja u četiri programa transnacionalne suradnje (Mediteran, Dunav, Jugoistočna vrata i Središnja Europa), a područja koja obuhvaćaju ti programi u teritorijalnom smislu uključuju cijelu Hrvatsku.

Program transnacionalne suradnje Mediteran 2014.-2020. nastavak je transnacionalne suradnje u područjima: osnaživanja postojećih i izgradnje novih partnerstva, nadogradnje postignutih rezultata i daljnje razmjene iskustava između država sudionica programa. Program u teritorijalnom smislu obuhvaća i pruža podršku regionalnoj suradnji između deset mediteranskih država članica Europske unije i tri države nečlanice : Hrvatska, Slovenija, Cipar, Malta, Grčka, određene regije Francuske, Italije, Portugala, Španjolske i Velika Britanije, Albanija, Crna Gora i Bosna i Hercegovina. Ulogu Upravljačkog tijela obavlja  kao i u prethodnom razdoblju Regija Provence-Alpes-Côte-d’Azur, Francuska. Nacionalno tijelo u Republici Hrvatskoj koje koordinira provedbu Programa zajedno s ostalim državama sudionicama je Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. Program suradnje odobren je od strane Europske komisije 2. lipnja 2015. godine.
 
Program je financiran iz Europskog fonda za regionalni razvoj u okviru cilja Europske teritorijalne suradnje koji pruža podršku regionalnoj suradnji između država mediteranskog područja tijekom programskog razdoblja 2014. – 2020.

Opći cilj Programa Mediteran je promicanje održivog rasta u mediteranskom području poticanjem inovativnih koncepata i prakse (tehnologija, upravljanje, inovativne usluge …), razumnog korištenja resursa (energija, voda, pomorski resursi …) i podržavanje društvene integracije kroz integriran teritorijalan pristup temeljen na suradnji.

Tematska područja

Odabrana tematska područja za ulaganje sukladno tematskim ciljevima definiranim Uredbom (EU) 1303/2013, člankom 9., su kako slijedi:
  • Prioritetna os 1 – Promicanje inovacijskih kapaciteta Mediterana za razvoj pametnog i održivog rasta (tematski cilj 1)
  • Prioritetna os 2– Poticanje strategije niskog udjela ugljika i energetske učinkovitosti u specifičnim MED područjima: gradovi, otoci i udaljena područja (tematski cilj 4)
  • Prioritetna os 3 – Zaštita i promicanje prirodnih i kulturnih resursa Mediterana (tematski cilj 6)
  • Prioritetna os 4 – Jačanje upravljanja Mediteranom (tematski cilj 11) 

Projekt INHERIT - Ministarstvo turizma i sporta Republike Hrvatske posebnu važnost pridaje održivom razvoju hrvatskog turizma jer prirodna baština pruža priliku za gospodarski i društveni rast i razvoj, i to posebno na lokalnoj razini.

Ministarstvo turizma i sporta je projektni partner na projektu INHERIT - STRATEGIJE ODRŽIVOG TURIZMA ZA OČUVANJE I VALORIZACIJU PRIRODNE BAŠTINE OBALNOG I MORSKOG PODRUČJA SREDOZEMLJA, koji je odobren za sufinanciranje u okviru Programa INTERREG V-B MEDITERRANEAN 2014.–2020., Prioritetne osi 3: Zaštita i promicanje prirodnih i kulturnih resursa Sredozemlja, Specifičnog cilja 3.1: Promicanje razvoja održivog i odgovornog obalnog i priobalnog turizma u programskom području MED.

INHERIT je integrirani projekt koji se provodi od veljače 2018. do kraja siječnja 2022. godine, okuplja 15 partnera iz 10 zemalja programskog područja Programa INTERREG MED, a ukupni projektni proračun iznosi oko 5.6 milijuna eura, s time da sudjelovanje Ministarstva turizma i sporta kao partnera obuhvaća približno 370 tisuća eura od čega se oko 314 tisuća sufinancira iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR). Vodeći partner je Regija Peloponez (Grčka), a ostali partneri su Regija Emilia Romagna (Italija), Regija Murcia (Španjolska), Regija Puglia (Italija), Ministarstvo turizma i sporta (Hrvatska), Institut za turizam i poljoprivredu Poreč (Hrvatska), Sveučilište Patras (Grčka), Department Herault (Francuska), Javna ustanova za promociju poduzetništva i razvojne projekte Općine Izola (Slovenija), ANETEL (Cipar), Agencija za razvoj i jačanje dijaloga Malte (Malta), Međunarodna udruga sredozemnih šuma (Francuska), Udruženje za očuvanje baštine Mertola (Portugal), Zaklada SENECA (Španjolska), Parkovi Dinarida (Crna Gora), dok su pridruženi projektni partneri Ministarstvo turizma Helenske Republike (Grčka), ARPA (Italija) i Javni zavod Park Strunjan (Slovenija).

Osnovni ciljevi projektnog prijedloga odnose se na:
a)         očuvanje i valorizaciju prirodne baštine obalnog i morskog područja Sredozemlja i
b)         integriranom upravljanju morskim okolišem i obalnim područjem.

Konkretno, svrha projekta je poboljšanje strateške javne politike i mjera zaštite koje se bave negativnim učincima intenzivnih turističkih tokova na programskom području MED, uspostava MED INHERITURA područja koja predstavljaju područja u kojima ljudske djelatnosti koegzistiraju s prirodnom baštinom, te jačanje tematskih turističkih ruta (npr. na udaljenim otocima, povijesnim lokalitetima, itd.).

Važno je naglasiti kako se INHERIT temelji na sudjelovanju i zajedničkom radu zemalja na Sredozemlju, ali i na prikupljanju informacija o samoregulaciji i praćenju koje provode lokalne zajednice i različiti turistički dionici. U svibnju ove godine je održan i prvi INFO DAN- projekta INHERIT, ponajprije u cilju uključivanja lokalnog stanovništva, turističkih poduzeća, i javnih tijela, pri čemu je poseban naglasak stavljen na razvijanje, proučavanje i ugradnju mogućih mjera za jačanje održivog turizma na udaljenim sredozemnim otocima što, između ostaloga, spada u primarne projektne zadatke Ministarstva turizma i sporta, osiguravajući stvarne promjene u budućnosti.

Predstavnice Ministarstva turizma i sporta (u okviru projekta INHERIT) sudjelovale su i na prvoj Mediteranskoj konvenciji o održivom turizmu (Mediterranean Sustainable Tourism Convention 2019). Cilj ove konvencije je potaknuti kvalitetnu raspravu o temama za promicanje održivog turizma i pružanje platforme za predstavljanje rješenja koja su nastala iz projekta MED zajednice za održivi turizam.

  • Konvencija je okupila više od 70 govornika i 200 predstavnika privatnih i javnih tijela, akademskih institucija i međunarodnih organizacija s područja Mediterana (europska, nacionalna, regionalna i lokalna razina)
  • U skladu s time, održani su okrugli stolovi u okviru kojih su se vodile rasprave o strateškim temama turističkog sektora Mediterana. Projekt INHERIT je sudjelovao sa prezentacijom “Oznake i certifikati za promicanje održivosti u turizmu”
  • U izložbenom prostoru, u sklopu konvencije, predstavljeno je ukupno 18 projekata teritorijalne suradnje MED zajednica održivog turizma, aktivnih u 12 zemalja Mediterana koje uključuju gotovo 200 organizacija. Predstavljen je i projekt Ministarstva turizma i sporta INHERIT. 

Lokalni koordinator: Natalija Havidić, ravnateljica uprave za strateško planiranje, digitalizaciju i EU fondove
Koordinator projekta: Ana Marija Vukčević
Tematski stručnjaci i tehnička potpora: Tatjana Martinović VučetićJelena Šobat, Lorena Borovnjak; Nikolina Zagorec; Andrea Brezović Galić; Jasmina Moguš
 
Pratite projekt putem brošura i biltena (Newslettera) i posjetite društvene mreže projekta INHERIT (LinkedIn, Instagram, Facebook, Twitter) i web stranica Ministarstva turizma i sporta.