Sustav za registraciju obavljanja djelatnosti i pokretanje poslovanja u području turizma i ugostiteljstva ‒ TuStartTuStart je nova usluga koja objedinjuje sve postupke vezane uz registraciju obavljanja djelatnosti i pokretanje poslovanja u području turizma i ugostiteljstva, odnosno koja građanima i gospodarskim subjektima omogućuje brzo i lako podnošenje svih zahtjeva na jednom mjestu.
 
TuStart omogućuje ishođenje svih rješenja koja izdaju:
 • Ministarstvo turizma i sporta
 • nadležna upravna tijela u županijama i Gradu Zagrebu  

Prethodno navedena tijela izdaju rješenja prema Zakonu o pružanju usluga u turizmu i Zakonu o ugostiteljskoj djelatnosti elektroničkim putem. Primjer jednog takvog postupka je kategorizacija i razvrstavanje turističkih objekata.
 
Usluga TuStart namijenjena je poslovnim subjektima koji obavljaju ugostiteljsku djelatnost i pružaju usluge u turizmu:
 • ugostiteljima
 • iznajmljivačima
 • pružateljima ugostiteljskih usluga na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu
 • turističkim agencijama
 • turističkim vodičima
 • pružateljima usluga na plovnim objektima nautičkog turizma
 • u marinama i drugim objektima za pružanje usluge veza i smještaja plovnih objekata

Zahvaljujući novoj e-usluzi, upravni postupci poput izdavanja rješenja o vrsti i/ili kategoriji ugostiteljskih ili turističkih objekata mogu se provesti putem interneta. Ova usluga povezuje aktivnosti Ministarstva turizma i sporta i nadležnih upravnih tijela u županijama i Gradu Zagrebu te na jednom mjestu omogućuje popunjavanje zahtjeva, autentikaciju, uvid u status obrade zahtjeva te u konačnici, dobivanje rješenja.

U sklopu projekta Hrvatski digitalni turizam - eTurizam korisnicima su omogućeni:
 • jednostavniji poslovni procesi
 • administrativno rasterećenje
 • elektroničko podnošenje zahtjeva za izdavanje rješenja i prijavu poslovanja
 • uspostavljanje elektroničkih postupaka koji će omogućiti bržu obradu zahtjeva od strane tijela javne uprave
 • skraćivanje vremena potrebnog za pribavljanje dokumentacije od raznih institucija
 • "only once" načelo – građanin državnim tijelima dostavlja podatke samo jednom, a isti se dalje razmjenjuju
 • elektronička dostava potrebnih podataka i dokumentacije
 
Glavni cilj je povećati transparentnost javne uprave u sektoru turizma, kao i učinkovitost i brzinu pružanja javne usluge.