Sustav za pregled i dodjelu dostupnih potpora u turizmu - TuRiznicaTuRiznica je nova e-usluga koja na jednom mjestu objedinjuje sve dostupne potpore i poticaje iz područja turizma.
 
TuRiznica građanima omogućuje da se putem web platforme na jednom mjestu informiraju o svim dostupnim potporama i poticajima u turizmu koje dodjeljuju Ministarstvo turizma i sporta, Hrvatska turistička zajednica i drugi. TuRiznica korisnicima omogućuje popunjavanje prijava, autentikaciju, uvid u status obrade zahtjeva te dostavu ugovora putem interneta, a namijenjena je:
 • gospodarskim subjektima
 • jedinicama područne (regionalne) samouprave – županijama, jedinicama lokalne samouprave (gradovima i općinama)
 • srednjim strukovnim i umjetničkim školama
 • strukovnim udrugama u turizmu i/ili ugostiteljstvu
 • obrtničkim komorama
 • turističkim zajednicama i
 • građanima
 
U sklopu projekta Hrvatski digitalni turizam – eTurizam, korisnicima je omogućeno:
 • elektroničko podnošenje prijave za dodjelu potpora i poticaja za razvoj turizma
 • elektronička dostava potrebnih podatka i dokumentacije
 • povezivanje sustava s ostalim državnim registrima
 • „only once“ načelo, prema kojemu građanin državnim tijelima dostavlja podatke samo jednom, a isti se dalje razmjenjuju
 • administrativno i financijsko rasterećenje
 • skraćivanje vremena i smanjivanje troškova potrebnih za pribavljanje dokumentacije od raznih institucija
 • uspostavljanje elektroničkih postupaka koji omogućuju bržu obradu prijave i praćenje stanja kod korisnika od strane tijela javne uprave
 
Na navedeni način povećana je transparentnost javne uprave u dodjeli potpora i poticaja u sektoru turizma, kao i učinkovitost i brzina pružanja javne usluge.