EUSAIR radionice za mlade na MS Libertas u Zagrebu i RIT u Dubrovniku

Slika /2022_photo_ilustrac/221209_eusair.jpg

Europska godina mladih obilježava se u Europskoj uniji i Hrvatskoj nizom događanja. Ministarstvo turizma i sporta je EU godinu mladih obilježilo održavanjem radionice studentima Fakulteta turizma i menadžmenta američkog sveučilišta Rochester Institute of Technology (RIT) u studenom u Dubrovniku kao i studentima stručnog studija Turističkog i hotelskog menadžmenta Međunarodnog sveučilišta Libertas u prosincu u Zagrebu.

Radionica je imala za cilj približiti koncept EU makro-regionalnih strategija kao važnog i inovativnog instrumenta politika EU te posebice približiti EU Strategiju za Jadransko-jonsku regiju EUSAIR s fokusom na održivi turizam mladoj generaciji - mladi su bitni za budućnost regije i potrebno je čuti i uvažavati njihov glas i razmišljanja o makro-regionalnim strategijama. Predstavljanje je održano kroz format interaktivnog dijaloga, predavanja i radionice.Nakon pojašnjenja koncepta EU makro-regionalnih strategija, predstavljanja EU strategije za Jadransku i jonsku regiju (EUSAIR) te budućih strateških projekata s naglaskom na prioritete kulturnih ruta i kulturnog turizma, studenti su sami dobili priliku za iznošenje ideja, suradnji i rada u području makro-regionalnih strategija kroz grupni interaktivni rad. Na području Jadransko-jonske regije u procesu praćenja i vrednovanja provedbe Strategije identificirano je u razdoblju 2014-2020. čak 88 realiziranih projekata koji se bave inovacijama u turizmu. Unatoč tome mladi su uspjeli svojim pristupom i idejama pokazati da im bez bojazni i s punim pravom i povjerenjem treba dati veći prostor za aktivnije sudjelovanje u kreiranju i implementaciji projekata koji doprinose definiranim ciljevima EU strategije za Jadransko-jonsku regiju kao i ostalih instrumenata i javnih politika EU.

RIT Croatia osnovan je 1997. godine u Dubrovniku kao rezultat suradnje američkog sveučilišta Rochester Institute of Technology (RIT) i Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske, koje je u to vrijeme iniciralo osnivanje privatnih institucija visokog obrazovanja. Libertas međunarodno sveučilište najstarije je privatno sveučilište u Hrvatskoj, u okviru kojeg djeluje preddiplomski stručni studij Turističkog i hotelskog menadžmenta. Jedna od glavnih prednosti ovog programa je orijentacija kolegija na praktične sadržaje. U okviru praktičnih sadržaja, vezanih uz kolegij ekonomike turizma i strateško planiranje, predstavnici Ministarstva turizma i sporta predstavili su uz EUSAIR strategiju i strateške aktivnosti koje se uz Strategiju vežu.

S obzirom da je EUSAIR Akcijski plan trenutno u procesu revizije, studenti su na radionici razmotrili potencijalne aktivnosti i predstavili svoje vizije prioritetnih ciljeva Akcijskog plana EUSAIR-a za buduće razdoblje. Istaknuli su nekoliko ključnih tema koje mogu unaprijediti razvoj održivog turizma makro-regije, među kojima istraživanje i razvoj kao polazišta kreiranja ponude i proizvoda, korištenje baštine za diversifikaciju turističkih proizvoda, te nužnost edukacije, treninga i obuke za održivo i integrirano upravljanje destinacijama EUSAIR-a.

Navedena događanja dio su aktivnosti komunikacije i vidljivosti EUSAIR Facility Point projekta financiranog iz INTERREG ADRION programa 2014.-2020.

Priopćenja