Propisi iz sporta

  • Pravilnik o obrascu i načinu vođenja očevidnika o obavljenim inspekcijskim pregledima i poduzetim mjerama sportske inspekcije (NN 60/22)
  • Pravilnik o službenoj iskaznici i znaku sportskih inspektora (NN 60/22)