Cikloturizam u Hrvatskoj

Cikoturizam u Hrvatskoj

Dobrodošli na stranice Koordinacijskog tijela za razvoj cikloturizma Hrvatske.

Na ovom mjestu možete pronaći sve informacije vezane za rad Koordinacijskog tijela, njegove aktivnosti, terenski rad po Hrvatskoj, EU projekte, kao i ostale važne dokumente o cikloturizmu Hrvatske, Europe i svijeta.ao i ostale važne dokumente o cikloturizmu Hrvatske, Europe i svijeta.

Osnivanje Koordinacijskog tijela omogućilo je pristupanje u članstvo ECF (Europske biciklističke federacije) koja je nositelj projekta EuroVelo, mreže europskih biciklističkih ruta koje povezuju zemlje Europske unije.

Potpisivanjem Ugovora s ECF – Europskom biciklističkom federacijom, Koordinacijsko tijelo je preuzelo prava i obveze u pogledu upravljanja EuroVelo rutama.

Svaka od institucija članica, očitovala se na dodatak Ugovora i potvrdila aktivnosti sukladno području svoga rada.

S obzirom da Hrvatskom prolaze četiri EuroVelo rute, EV6 – Dunavska ruta, EV8 – Mediteranska ruta, EV9 – Baltic-Adriatic i EV13 – Tragom Željezne zavjese, jedna od osnovnih zadaća Koordinacijskog tijela je, uz definiranje nacionalne mreže cikloturističkih pravaca na bazi postojećih županijskih i lokalnih ruta, integracija na europsku mrežu biciklističkih ruta te rad na njihovom unapređenju.

Sastanci Koordinacijskog tijela održavaju se dva puta tijekom godine, po potrebi i češće.