Poticanje lokalnog sporta

Vezano uz Strateški plan Središnjeg državnog ureda za šport, temeljem osiguranih sredstava u Državnome proračunu Republike Hrvatske, a u skladu s odredbama Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“, broj: 26/15), Središnji državni ured za šport raspisuje Natječaj za sufinanciranje sportskih programa poticanja lokalnog sporta i sportskih natjecanja.

Temeljni ciljevi Natječaja su razviti i provesti učinkovite i održive aktivnosti koje će pridonijeti razvoju sporta, a usmjerene su na obuku neplivača, na poticanje bavljenja rekreativnim i amaterskim sportom, organiziranje sportskih natjecanja i odlaska na međunarodna sportska natjecanja te na organiziranje međunarodnih sportskih konferencija.