Pristupačni turizam

Slika /2022_sustainable/220429_Turizamk-za-sve.jpg.png

U listopadu 1992. godine Glavna skupština Ujedinjenih naroda je na zajedničkoj sjednici, održanoj radi obilježavanja Desetljeća osoba s invaliditetom (1983. – 1992.), usvojila rezoluciju kojom je 3. prosinca  proglašen Međunarodnim danom osoba s invaliditetom.
 
UN-ova Komisija za ljudska prava pozvala je zemlje članice da ističu obilježavanje Međunarodnog dana osoba s invaliditetom, s ciljem postizanja punog i jednakog uživanja ljudskih prava i sudjelovanja osoba s invaliditetom u društvu.
 
Republika Hrvatska, potpisivanjem UN Konvencije o pravima osoba s invaliditetom   i donošenjem Zakona o potvrđivanju konvencije o pravima osoba s invaliditetom i fakultativnog protokola uz konvenciju o pravima osoba s  invaliditetom obvezala se poduzeti sve odgovarajuće mjere kako bi osigurala da osobe s invaliditetom (između ostaloga):
- imaju pristup turističkim uslugama
- imaju pristup turističkim odredištima
- imaju pristup turističkim aktivnostima
 
Nadalje, preuzeta je i obveza priznavanja prava na rad osobama s invaliditetom, tj. promicanje mogućnosti zapošljavanja i napredovanja u karijeri osoba s invaliditetom na tržištu rada, kao i pružanja pomoći u pronalaženju, dobivanju, zadržavanju posla i povratku na posao.
 
Globalizacija i  suvremena tehnologija utjecali su na stvaranje novih trendova u turizmu, otvorene su nove mogućnosti u turizmu, rekli bismo turizam je postao pristupačniji sve većem broju ljudi
 
Pristupačni turizam podrazumijeva da svi ljudi mogu sudjelovati u turističkim iskustvima. Različiti ljudi imaju različite potrebe, bilo da su povezane sa starosnom dobi, fizičkim stanjem, preferencijama. 
 
U cilju izjednačavanja djece s teškoćama i osoba s invaliditetom, Ministarstvo turizma i sporta i do sada je pripremalo i provodilo niz mjera kojima se potiče turističko tržište Hrvatske da osobama s invaliditetom omogući ravnopravno uživanje turističke ponude, ali i uključivanje u tržište rada.
 
U cilju smanjivanja prepreka i barijera pristupačnosti,  Ministarstvo surađuje s udrugama koje zastupaju osobe s invaliditetom, jer jedino sinergijskim djelovanjem možemo postići postavljeni cilj – izjednačavanje mogućnosti osoba s invaliditetom.
 
Ministarstvo je nositelj 3 mjere u 2 posebna cilja ( Poboljšanje izgrađenog pristupačnog okruženja i prijevoza i Poboljšanje pristupačnosti sadržaja javnog života te jačanje sigurnosti u kriznim situacijama) u akcijskom planu Nacionalne strategiji izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom od 2021. do 2024. godine čije usvajanje je u tijeku
 
PRIMJERI DOBRE PRAKSE

Projekt Srednje škole - Centar za odgoj i obrazovanje Zagreb u partnerstvu s Centrom za odgoj i obrazovanje „Vinko Bek“, Centrom za odgoj i obrazovanje „Slava Raškaj“, Zagreb, i Elektrotehničkom školom, Zagreb financiralo je Ministarstvo turizma i sporta putem Javnog poziva srednjim strukovnim i umjetničkim školama za promociju i jačanje kompetencija strukovnih zanimanja za turizam.
Priručnik daje vrlo jasne upute kako pružati uslugu gostima s različitim vrstama poteškoća. Snimljeni su  i video primjeri koje možete naći na poveznicama kako slijedi:

 

Projekti Udruge nastavnika u ugostiteljskom obrazovanju u partnerstvu namijenjeni su djeci i mladima bez roditeljske skrbi i djeci/mladima s invaliditetom. To su  grupne radionice kuhanja s ciljem osposobljavanja za tržište rada u ugostiteljstvu kako bi im se osigurala budućnost. Projekti obuhvaćaju i kreiranje i izradu pribora i pomagala za rad u kuhinji prilagođenih specifičnim potrebama. Udruga je također nositelj projekata osposobljavanja ugostiteljskih djelatnika za pružanje usluga gostima s invaliditetom.

Ministarstvo turizma i sporta putem Javnog natječaja za sufinanciranje projekata strukovnih udruga u turizmu i/ili ugostiteljstvu podržalo je niz projekata Udruge.

Projekt je odgovor na nedovoljan razvoj alternativnih prilagođenih turističkih sadržaja za osobe s invaliditetom u Istarskoj županiji i prilagođenih turističkih te rekreativnih sadržaja na otvorenom, manjak umreženih različitih organizacija civilnog društva u pravcu razvoja prilagođenih oblika turizma te slabije educiranosti turističkih djelatnika za pratnju i vođenje osoba s invaliditetom. Između ostaloga, projektom se razvila ideja kreiranja šetnice za slijepe i slabovidne turiste na Učki.

Projekt Društva turističkih vodiča Pule u partnerstvu s Udrugom slijepih Istarske županije sufinanciralo je Ministarstvo turizma i sporta putem Javnog natječaja za sufinanciranje projekata strukovnih udruga u turizmu i/ili ugostiteljstvu.

Projekt Udruge turističkih vodiča "Mihovil" Šibenik u partnerstvu s Udrugom osoba s invaliditetom "Sveti Bartolomej" bavio se edukacijom turističkih vodiča u polju dostupnog turizma i boljeg razumijevanja različitih tipova invaliditeta s ciljem lakše komunikacije s osobama s invaliditetom. Tijekom provedbe projekta  izrađene su taktilne ploče od pleksiglasa.

Projekt je sufinanciralo Ministarstvo turizma i sporta putem Javnog natječaja za sufinanciranje projekata strukovnih udruga u turizmu i/ili ugostiteljstvu.
 
DOGAĐANJA
 
Konferencija "Turizam za sve"

Ministarstvo je 3.prosinca 2021. u Zagrebu organiziralo konferenciju TURIZAM ZA SVE namijenjenu pružateljima usluga u turizmu (gospodarskom sektoru u turizmu, turističkim zajednicama) ali i srednjim strukovnim školama koje sudjeluju u programu Ministarstva pod nazivom Promocija zanimanja, a koje nerijetko u svojim projektima obrađuju upravo ovu temu. Glavni cilj ove konferencije je razvijanje svijesti o pristupačnom turizmu.

Konferencija je dotakla, s jedne strane, pristupačnost hrvatske turističke ponude turistima s invaliditetom (bilo da se radi o infrastrukturnoj pristupačnosti bilo o vještinama pružatelja turističkih usluga potrebnim za adekvatno pružanje usluga turistima s invaliditetom) te, s druge strane, turizam kao potencijalno tržište rada za osobe s invaliditetom u cilju socijalnog uključivanja osoba s invaliditetom na poslove u turizmu, koje su eventualne prilagodbe potrebne i sl.

Tijekom konferencije predstavljeni su primjeri dobre prakse nastali kroz projekte financirane od strane Ministarstva, kao i iz drugih izvora.

Jedan od predstavljenih projekata/primjera dobre prakse koji se bavi ophođenjem s osobama s invaliditetom u turizmu je projekt srednjih škola pod nazivom Briga o gostu s posebnim potrebama. Projekt je financiran od strane Ministarstva turizma i sporta, a polučio je priručnik (tiskani i u elektronskoj verziji, svima dostupan) kao i i male video-klipove s vrlo slikovito predstavljenim primjerima ophođenja s gostima različitih invaliditeta.

Radionica „Turizam pristupačan svima“

Ministarstvo turizma i sporta, u suradnji s pravobraniteljicom za osobe s invaliditetom, održalo je 24. svibnja 2022. godine u Osijeku prvu od četiri regionalne radionice na temu pristupačnog turizma.

Na radionici su sudjelovali predstavnici turističkih zajednica, jedinica lokalne uprava i samouprave, razvojnih agencija, turističkih  tvrtki, strukovnih udruga, udruga osoba s invaliditetom te strukovnih škola.

Na radionici su predstavljene aktivnosti Ministarstva koje su se provodile u cilju poticanja jačanja pristupačnosti turističke ponude u našoj zemlji, natječaj sufinanciranja aktivnosti na ovu temu koji je u tijeku te primjeri dobre prakse koji su proizašli kao rezultat ovih aktivnosti.

Iz ureda pravobraniteljice za osobe s invaliditetom predstavljeni su primjeri nepotpunih rješenja, prijedlozi razumne prilagodbe koji ne iziskuju velika ulaganja i univerzalnog dizajna, bontona i potrebnih komunikacijskih vještina u pružanju usluga osobama s invaliditetom.

Na kraju su predstavljena tri primjera dobre prakse iz Osječko-baranjske županije, objekti koji su prilagođeni te motivi i iskustva vlasnika za implementacijom rješenja koja vode inkluzivnom turizmu.

U zadnjem dijelu radionice postavljano je nekoliko pitanja, razvila se rasprava te su predstavljeni i neki drugi projekti koji su u tijeku, a predmet su pristupačnog turizma.

Snimku radionice možete pogledati na poveznici –Radionica na temu pristupačnog turizma, Osijek, 24. svibnja 2022. - 1. dio  i  –2. dio

Sljedeće radionice održati će se prema sljedećem rasporedu:
 

Osijek
(održana)
24.5.22.
Split 18.10.22.
Dubrovnik 19.10.22.
Opatija 8.11.22.
Pula 9.11.22.

Završna konferencija održat će se u Zagrebu 2 prosinca 2022. godine, dan uoči Međunarodnog dana osoba s invaliditetom.

Za dodatne informacije i iskaz interesa za sudjelovanjem možete se javiti putem elektroničke pošte na adresu: pristupacniturizam@mints.hr