T U R I Z A M

2021.

8. 4. 2021. - Odluka o sufinanciranju dodatnih timova medicinske pomoći u 2021. godini koje na svojem području organiziraju županije zbog povećanog broja turista tijekom turističke sezone

____________________________________________________

19. 3. 2021. – Javni poziv na dostavu projektnih prijedloga: „Poboljšanje pristupa ranjivih skupina tržištu rada u sektoru turizma i ugostiteljstva II.“ – (otvoren do 18. svibnja 2021.). Dodatne informacije mogu biti poslane elektroničkom poštom najkasnije 14 kalendarskih dana prije isteka roka za podnošenje projektnih prijedloga na adresu: EUobrazovanje@mints.hr 

10. 5. 2021. - OBAVIJEST O RANIJEM ZATVARANJU POZIVA

Ministarstvo turizma i sporta, temeljem informacije Hrvatskog zavoda za zapošljavanje zaprimljene 27. travnja 2021. godine, dana 10. svibnja 2021. godine objavljuje obavijest o ranijem zatvaranju Poziva. Budući da zaprimljeni projektni prijedlozi iznosima dosežu više od 200 % ukupno raspoloživih sredstava, Ministarstvo turizma i sporta, sukladno važećim Uputama za prijavitelje, točka 5.3 Rok za podnošenje projektnih prijedloga i zatvaranje poziva, objavljuje obavijest o ranijem zatvaranju Poziva. Poziv se zatvara 10. svibnja 2021. u 16:00 sati, a projektni prijedlozi predani nakon zatvaranja Poziva neće biti uključeni u postupak dodjele.

28. 4. 2021 - 1. IZMJENA NATJEČAJNE DOKUMENTACIJE

Ministarstvo turizma i sporta, Posredničko tijelo razine 1, objavilo je 1. Izmjene natječajne dokumentacije koje se odnose na izmjene Uputa za prijavitelje i Obrasca 4 Mjerljivi ishodi. Izmjene Uputa za prijavitelje odnose se na izmjene u točci 3.3 Prihvatljive aktivnosti. U dijelu opisa ishoda A4 i A5 ispravljen je netočno naveden podatak o 5 osoba kao minimalnoj vrijednosti te je dodano sljedeće obrazloženje - minimalna vrijednost za ishode A4 i A5 je 70% od broja osoba predviđenih pokazateljem UP.02.2.2.17-01 Broj nezaposlenih osoba s invaliditetom koje su sudjelovale na edukaciji. Izmjene Obrasca 4 Mjerljivi ishodi odnose se na tehničku izmjenu Upute za popunjavanje obrasca gdje je dodan broj poziva. Napominjemo kako su prijavitelji obvezni poštovati sve izmjene i dopune Poziva u skladu s točkom 5.4. Uputa za prijavitelje.

 • Javni poziv /.pdf
 • NEVAŽEĆA VERZIJA: Upute za prijavitelje /.pdf
 • Prilog 1_Opći uvjeti Ugovora /.docx
 • Prilog 2_Posebni uvjeti /.docx
 • Prilog 3_Nabava za NOJN /.docx
 • Obrazac 2_Izjava prijavitelja /.docx
 • Obrazac 3_Izjava partnera /.docx
 • NEVAŽEĆA VERZIJA: Obrazac 4_Mjerljivi ishodi /.xlsx
 • Obrazac 5_Izjava prijavitelja_partnera o (ne)obvezi primjene Zakona o javnoj nabavi /.docx
 • ODGOĐENO Informativna radionica 8. 4. 2021. /.pdf
 • NOVO Informativna radionica 20. 4. 2021. /.pdf
 • Prezentacija info radionica
 • VAŽEĆA VERZIJA: Upute za prijavitelje - pročišćeni tekst s 1. izmjenama/.pdf
 • VAŽEĆA VERZIJA: Obrazac 4_Mjerljivi ishodi /.xlsx
 • Pregled izmjena i dopuna_28. 4. 2021. /.pdf
 • Pitanja i odgovori 1. dio_26. 3. 2021. /.pdf
 • Pitanja i odgovori 2. dio_2. 4. 2021. /.pdf
 • Pitanja i odgovori 3. dio_9. 4. 2021. /.pdf
 • Pitanja i odgovori 4. dio_16. 4. 2021. /.pdf
 • Pitanja i odgovori 5. dio_23. 4. 2021. /.pdf
 • Pitanja i odgovori 6. dio_30. 4. 2021. /.pdf
 • Pitanja i odgovori 7. dio_5. 5. 2021. /.pdf
 • Obavijest o ranijem zatvaranju Poziva 10. 5. 2021. /.pdf

____________________________________________________

9. 3. 2021. - Poziv poduzetnicima za korištenje sredstava iz programa državnih potpora u sklopu mjera gospodarskog opravka Vlade Republike Hrvatske; Program dodjele državnih potpora sektoru turizma i sporta u aktualnoj pandemiji covid-19 – jamstva

____________________________________________________

25. 2. 2021.  - Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu potpora temeljem Programa razvoja cikloturizma na kontinentu u 2021. godini - (otvoren do 25. ožujka 2021.). Dodatne informacije isključivo elektroničkom poštom: cikloturizam@mints.hr

3. 5. 2021. - Odluka o odabiru projekata i dodjeli bespovratnih sredstava temeljem Programa razvoja cikloturizma na kontinentu u 2021. godini

 • Javni poziv /.docx
 • Program razvoja cikloturizma na kontinentu /.docx
 • CKL21 obrazac /.docx

____________________________________________________

15. 2. 2021. - Javni poziv za promociju i jačanje kompetencija strukovnih zanimanja za turizam u 2021. godini - otvoren do 15. 3. 2021. 

 
 1. Javni poziv /.pdf
 2. Upute za prijavitelje /.docx
 3. Opisni obrazac prijave /.docx
 4. Obrazac financijskog proračuna /.xlsx
 5. Izjava o partnerstvu /.docx
 6. Ugovor – jedan korisnik /.docx
 7. Ugovor – partnerstvo /.docx 
 8. Obrazac financijskog izvješća /.xlsx
 9. Ažurirani indikativni kalendar /.docx

____________________________________________________

15. 2. 2021. - Javni natječaj za sufinanciranje projekata strukovnih udruga u turizmu i/ili ugostiteljstvu u 2021. - otvoren do 15. 3. 2021. - dodatna pitanja isključivo elektroničkom poštom do 1. 3. 2021. na: udruge@mints.hr (odgovori će biti objavljeni do 4. 3. 2021.)

 
 1. Javni natječaj /.pdf
 2. Odluka o provedbi javnog natječaja /.pdf
 3. Odluka o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Državnog proračuna /.pdf
 4. Upute za prijavitelje /.pdf
 5. Obrazac opisa projekta /.docx
 6. Obrazac proračuna /.xlsx
 7. Šifre aktivnosti - korisnici /.xlsx
 8. Obrazac izjave o partnerstvu /.docx
 9. Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja /.docx
 10. Izjava o financiranim projektima /.docx
 11. Obrazac životopisa /.docx
 12. Obrazac ugovora /.docx
 13. Obrazac financijskog izvještaja /.xlsx
 14. Obrazac opisnog izvještaja projekta /.docx
 15. Obrazac o stavkama nastalih troškova /.docx
 16. Obrazac s opisom svih odstupanja u izvorima financiranja /.docx
 17. Pitanja&Odgovori /.docx

____________________________________________________

2020.

23. 11. 2020. - Javni poziv za sudjelovanje u Programu poticanja obrazovanja kadrova u ugostiteljstvu i turizmu u 2020. godini "STIPENDIJE" - Otvoren do 14. 12. 2020. godine - Dodatne informacije isključivo elektroničkom poštom: stipendije@mints.hr

 1. Javni poziv
 2. Program
 3. Obrazac ST (za tvrtke)
 4. Obrazac SK (za komore)
 5. Obrazac S (podaci stipendista)
 6. Obrazac KS (kvaliteta smještaja i ostali uvjeti)
 7. Upute za popunjavanje ugovora
 8. Ugovor (tvrtke-učenici)
 9. Ugovor (tvrtke-studenti 1. godine)
 10. Ugovor (tvrtke – studenti viših godina)
 11. Ugovor (komore-učenici)
21. 12. 2020. - Odluka o odabiru partnera i broju stipendista Javnog poziva  za sudjelovanje u Programu poticanja obrazovanja kadrova u ugostiteljstvu i turizmu u 2020. godini

____________________________________________________

____________________________________________________

Uvažavajući nastalu otežanu situaciju u gospodarskom poslovanju uslijed pandemije COVID-19, rok za dostavu Konačnog izvješća i provedbu odobrenog projekta produljuje se do 30. lipnja 2021. godine.

____________________________________________________

____________________________________________________