T U R I Z A M

2021.
 

25. 2. 2021.  - Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu potpora temeljem Programa razvoja cikloturizma na kontinentu u 2021. godini - (otvoren do 25. ožujka 2021.). Dodatne informacije isključivo elektroničkom poštom: cikloturizam@mints.hr

 • Javni poziv /.docx
 • Program razvoja cikloturizma na kontinentu /.docx
 • CKL21 obrazac /.docx

____________________________________________________

15. 2. 2021. - Javni poziv za promociju i jačanje kompetencija strukovnih zanimanja za turizam u 2021. godini - otvoren do 15. 3. 2021. 

 1. Javni poziv /.pdf
 2. Upute za prijavitelje /.docx
 3. Opisni obrazac prijave /.docx
 4. Obrazac financijskog proračuna /.xlsx
 5. Izjava o partnerstvu /.docx
 6. Ugovor – jedan korisnik /.docx
 7. Ugovor – partnerstvo /.docx 
 8. Obrazac financijskog izvješća /.xlsx

____________________________________________________

15. 2. 2021. - Javni natječaj za sufinanciranje projekata strukovnih udruga u turizmu i/ili ugostiteljstvu u 2021. - otvoren do 15. 3. 2021. - dodatna pitanja isključivo elektroničkom poštom do 1. 3. 2021. na: udruge@mints.hr (odgovori će biti objavljeni do 4. 3. 2021.)

 1. Javni natječaj /.pdf
 2. Odluka o provedbi javnog natječaja /.pdf
 3. Odluka o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Državnog proračuna /.pdf
 4. Upute za prijavitelje /.pdf
 5. Obrazac opisa projekta /.docx
 6. Obrazac proračuna /.xlsx
 7. Šifre aktivnosti - korisnici /.xlsx
 8. Obrazac izjave o partnerstvu /.docx
 9. Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja /.docx
 10. Izjava o financiranim projektima /.docx
 11. Obrazac životopisa /.docx
 12. Obrazac ugovora /.docx
 13. Obrazac financijskog izvještaja /.xlsx
 14. Obrazac opisnog izvještaja projekta /.docx
 15. Obrazac o stavkama nastalih troškova /.docx
 16. Obrazac s opisom svih odstupanja u izvorima financiranja /.docx
 17. Pitanja&Odgovori /.docx

____________________________________________________

2020.

23. 11. 2020. - Javni poziv za sudjelovanje u Programu poticanja obrazovanja kadrova u ugostiteljstvu i turizmu u 2020. godini "STIPENDIJE" - Otvoren do 14. 12. 2020. godine - Dodatne informacije isključivo elektroničkom poštom: stipendije@mints.hr

 1. Javni poziv
 2. Program
 3. Obrazac ST (za tvrtke)
 4. Obrazac SK (za komore)
 5. Obrazac S (podaci stipendista)
 6. Obrazac KS (kvaliteta smještaja i ostali uvjeti)
 7. Upute za popunjavanje ugovora
 8. Ugovor (tvrtke-učenici)
 9. Ugovor (tvrtke-studenti 1. godine)
 10. Ugovor (tvrtke – studenti viših godina)
 11. Ugovor (komore-učenici)
21. 12. 2020. - Odluka o odabiru partnera i broju stipendista Javnog poziva  za sudjelovanje u Programu poticanja obrazovanja kadrova u ugostiteljstvu i turizmu u 2020. godini

____________________________________________________

____________________________________________________

Uvažavajući nastalu otežanu situaciju u gospodarskom poslovanju uslijed pandemije COVID-19, rok za dostavu Konačnog izvješća i provedbu odobrenog projekta produljuje se do 30. lipnja 2021. godine.

____________________________________________________

____________________________________________________