T U R I Z A M

2022.

____________________________________________________________________________________________________

Obavijest: Javni poziv za dodjelu bespovratnih potpora temeljem Programa Konkurentnost turističkog gospodarstva 2022. završen je 20. lipnja 2022. godine u 24.00 sati. Zaprimljeni predmeti se obrađuju. Po završetku obrade ministrica turizma i sporta donosi Odluku o dodjeli potpore u kojoj će biti navedeni svi prijavitelji koji su zadovoljili uvjete Javnog poziva i Programa. Odluka će biti objavljena na mrežnim stranicama Ministarstva turizma i sporta. 

31. 5. 2022.  - KONKURENTNOST TURISTIČKOG GOSPODARSTVA - Javni poziv za kandidiranje projekata - Otvoren do 20. lipnja 2022.

U svrhu osiguranja ravnopravnosti svih potencijalnih prijavitelja, Ministarstvo turizma i sporta ne može davati prethodna mišljenja o prihvatljivosti prijavitelja, aktivnostima ili troškovima navedenim u prijavi. Sva pitanja vezana uz javni poziv mogu se postaviti isključivo elektroničkom poštom, slanjem upita adresu elektroničke pošte: potpore-ktg@mints.hr Prilikom slanja upita u polje Predmet/Subject napisati mjeru za koju se traže informacije (Mjera A1, A2, A3 ili B)

Za tehničku podršku u ispunjavanju obrasca prijave KTG 2022 pošaljite upit na: pmo-hd@infodom.hr 
Odgovori na upite biti će poslani u najkraćem mogućem roku prema redoslijedu primanja izravno na adrese onih koji su pitanja postavili. Posljednji dan za slanje upita je 20. lipnja 2022. godine do 13 sati.

____________________________________________________________________________________________________

Obavijest: Ministarstvo turizma i sporta je temeljem Izmjena i dopuna Državnog proračuna za 2022. i projekcija za 2023. i 2024. (NN 62/22) osiguralo dodatna sredstva za sufinanciranje projekata udruga u turizmu temeljem Javnog natječaja te ukupni iznos za sufinanciranje projekata 2022. iznosi 4.000.000 kn.

6. 5. 2022. - Javni natječaj za sufinanciranje projekata udruga u turizmu u 2022. - otvoren do 6. 6. 2022. - dodatna pitanja isključivo elektroničkom poštom do 23. 5. 2022. na: udruge@mints.hr (odgovori će biti objavljeni do 25. 5. 2022.)

 1. Javni natječaj /.pdf
 2. Odluka o provedbi Javnog natječaja /.pdf
 3. Odluka o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Državnog proračuna /.pdf
 4. Upute za prijavitelje /.docx
 5. Obrazac opisa projekta /.docx
 6. Obrazac proračuna /.xlsx
 7. Obrazac proračuna (pojašnjenje za popunjavanje obrasca) /.xlsx
 8. Obrazac Izjave o partnerstvu /.docx
 9. Obrazac Izjave o pridruženom partnerstvu /.docx
 10. Obrazac Izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja /.docx
 11. Obrazac Izjave o financiranim projektima organizacije iz javnih izvora 2019. do 2021. /.docx
 12. Obrazac životopisa /.docx
 13. Obrazac ugovora /.docx
 14. Obrazac financijskog izvještaja /.xlsx
 15. Obrazac opisnog izvještaja projekta /.docx 
 16. Obrazac o stavkama nastalih troškova /.docx
 17. Obrazac s opisom svih odstupanja u izvorima financiranja /.docx
 18. Šifre aktivnosti (korisnička skupina, tip aktivnosti) /.xlsx 
 19. Pitanja&Odgovori /.docx
 20. Indikativni kalendar /.docx

____________________________________________________________________________________________________