S P O R T

2021.

4. 10. 2021. - Natječaj za dodjelu subvencija školarina u 2021. godini osvajačima medalja na olimpijskim igrama, paraolimpijskim igrama i olimpijskim igrama gluhih te bivšim i sadašnjim vrhunskim sportašima. Rok za prijavu na natječaj je 4. studenoga 2021. godine. Sva pitanja vezana uz natječaj mogu se postaviti isključivo elektroničkom poštom na adresu e-pošte: subvencije-sport@mints.hr i to najkasnije do 24. listopada 2021. godine.

Napomena:  Dana 11. listopada 2021. godine dopunjene su Upute za prijavitelje, poglavlje 4. „Ukupna vrijednost Natječaja i planirani iznosi po područjima“ na stranici 4. i poglavlje 11. „Postupak provedbe, provjere propisanih uvjeta, ocjene te podnošenja prigovora na Natječaj“ na stranici 12. U privitku natječajnoj dokumentaciji nalaze se izmijenjene Upute za prijavitelje.

____________________________________________________

2. 9. 2021. - Natječaj za dodjelu Državne nagrade za sport „Franjo Bučar“ u 2021. godini. Rok za podnošenje prijedloga je 1. listopada 2021. godine.

Ministarstvo turizma i sporta objavljuje Natječaj za dodjelu Državne nagrade za sport „Franjo Bučar“ u 2021. godini, najvišeg priznanja koje Republika Hrvatska dodjeljuje za iznimna postignuća i doprinos od osobitog značenja za razvoj sporta u Republici Hrvatskoj. Državna nagrada za sport „Franjo Bučar“ dodjeljuje se stručnim i javnim djelatnicima u području sporta, sportašima, pravnim i fizičkim osobama koje obavljaju sportsku djelatnost te drugim pravnim i fizičkim osobama zaslužnim za razvoj sporta u Republici Hrvatskoj.

____________________________________________________

9. 3. 2021. - Poziv poduzetnicima za korištenje sredstava iz programa državnih potpora u sklopu mjera gospodarskog opravka Vlade Republike Hrvatske; Program dodjele državnih potpora sektoru turizma i sporta u aktualnoj pandemiji covid-19 – jamstva

____________________________________________________