Smještaj u studentski dom

Pravo na dodjelu mjesta u studentski dom imaju hrvatski (kategorizirani) sportaši u skladu s Pravilnikom o uvjetima i načinu ostvarivanja prava studenata u redovitom statusu na subvencionirano stanovanje („Narodne novine“, broj: 68/23 i 77/24) koji je u nadležnosti Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih.
 
Mjesta u studentskim domovima namijenjena su studentima u redovitom statusu sveučilišnih i stručnih studija koji su upisali višu godinu studija ili po prvi put upisuju I. godinu studija. Pravilnik u članku 5. stavku 4. propisuje da Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih može posebnim odlukama, uz prethodno mišljenje, tijela državne uprave nadležnog za sport dodijeliti mjesta u studentskim domovima i u slobodnim kapacitetima učeničkih domova studentima u redovitom statusu koji su sportaši od I. do IV. kategorije uz uvjet da su prijavljeni na natječaj pružatelja usluge u natječajnome roku
 
Studenti u redovitom statusu - kategorizirani sportaši, uz uvjet da su se prijavili na natječaj studentskoga centra u natječajnome roku, dužni su Ministarstvu turizma i sporta podnijeti Zahtjev za smještaj studenta u redovitom statusu - kategoriziranog sportaša sveučilišnih i stručnih studija u studentski dom putem Nacionalnog informacijskog sustava u sportu.
 
Zahtjev za smještaj studenta u redovitom statusu - kategoriziranog sportaša sveučilišnih i stručnih studija u studentski dom: https://issobrasci.gov.hr/Obrazac/Popis#natjecajID=13
 
Po raspisivanju natječaja za dodjelu mjesta u studentski dom, Ministarstvo turizma i sporta daje suglasnost na temelju ranije dogovorenih kvota s Ministarstvom znanosti, obrazovanja i mladih, a sukladno raspoloživim kapacitetima koje određuje Studentski centar.