Financiranje EU projekata u turizmu

Europska komisija objavila je Vodič o EU financiranju projekata u turizmu, koji uključuje širok spektar programa financiranja u okviru novog Višegodišnjeg financijskog okvira za razdoblje 2021.-2027. i paketa za oporavak “EU sljedeće generacije”.
Vodič možete pronaći na linku Guide on EU funding for tourism | Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs (europa.eu)
 
Instrument za oporavak i otpornost (RRF) glavni je instrument europskog plana za oporavak EU sljedeće generacije (NextGenerationEU). Njezin je cilj ublažiti gospodarski i socijalni učinak krize COVID19 te povećati održivost europskih gospodarstava i društava za izazove i mogućnosti prijelaza na zeleno i digitalno gospodarstvo. Važan je za sve industrijske ekosustave, uključujući turizam. Države članice EU-a odgovorne su za razvoj nacionalnih planova za oporavak i otpornost koji uključuju ulaganja i reforme za rješavanje ključnih izazova utvrđenih u okviru europskog semestra te za potporu zelenoj i digitalnoj tranziciji.
 
Kako bi se dugoročno ojačala okolišna, socioekonomska održivost i otpornost turizma, regije i zemlje potiče se na transformaciju sektora učenjem iz inovativnih rješenja. Ulaganja u turizam moguća su u okviru svih 5 ciljeva politike koje podupire Europski fond za regionalni razvoj (EFRR), pod uvjetom da su u skladu s relevantnim ciljevima, uvjetima koji omogućuju provedbu ili minimalnim zahtjevima utvrđenima za pojedine ciljeve politika.
 
Europski socijalni fond + (ESF+) ključni je financijski instrument u provedbi europskog stupa socijalnih prava, podupiranju poslova i vještina te stvaranju pravednog i socijalno uključivog društva. ESF + članicama EU-a osigurava prijeko potrebna sredstva za oporavak naših društava i gospodarstava nakon krize COVID19.
 
U programu LIFE financiraju se projekti u području okoliša i klimatskih politika. Financiranje, posebno, turističkih projekata kojima se podupire kružno gospodarstvo, energetska učinkovitost i mjere za obnovljivu energiju, klimatsku neutralnost te zelenu tranziciju ispunjavaju potrebne uvjete za financiranje.
 
Turističke organizacije koje žele sudjelovati u programu Erasmus + mogu sudjelovati u nizu aktivnosti razvoja i umrežavanja u području akademskog i strukovnog obrazovanja, škola, obrazovanja odraslih, mladih i europskih sportskih događanja. Projektima se može obuhvatiti mobilnost, razvoj kompetencija i zapošljivosti mladih u turizmu, digitalne vještine u području kulturne baštine, gostoprimstva i inovacija u području turizma.
 
U okviru Single Market Programmea (SMP) cilj je za 2021. zemljama EU-a pružiti alate za oporavak od krize COVID19. Konačni je cilj jačanje i otpornost jedinstvenog tržišta. Program rada za 2021. sastoji se od pet priloga koji su usklađeni s općim ciljevima SMP-a. Prilog 2. relevantan je za područje s obzirom na to da je usmjeren na poboljšanje konkurentnosti poduzeća, posebno malih i srednjih poduzeća te na potporu njihovu pristupu tržištima, uključujući poduzeća iz turističkog sektora.