EU programi za turizam

Ulaskom u punopravno članstvo Europske unije, Republika Hrvatska postala je korisnica sredstava iz europskih fondova. U financijskom razdoblju 2014.-2020. RH je iz Europskih strukturnih i investicijskih (ESI) fondova na raspolaganju ukupno 10,676 milijardi eura. Od tog iznosa 8,397 milijardi eura predviđeno je za ciljeve kohezijske politike, 2,026 milijarde eura za poljoprivredu i ruralni razvoj te 253 milijuna eura za razvoj ribarstva.

U Republici Hrvatskoj ESI fondovi u financijskom razdoblju 2014.-2020. raspoređeni su kroz tri operativna programa: Operativni programi Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., Operativni programi Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. i Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske 2014.-2020. temeljem kojih se može započeti s korištenjem dodijeljenih sredstava.

Upravljačko tijelo za Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. je Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije. Taj program pokriva ulaganja Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda (prvenstveno tematskih ciljeva 1-7) te njegova alokacija iznosi 6,8 milijarde EUR.

Upravljačko tijelo za Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020 /engleski/. je Ministarstvo rada i mirovinskog sustava. Ovaj program pokriva ulaganja Europskog socijalnog fonda (prvenstveno tematskih ciljeva 8-11) te njegova alokacija iznosi 1,6 milijardi EUR. U okviru ovog programa Ministarstvo turizma i sporta je posredničko tijelo 1. razine u dva prioriteta, investicijski prioriteti Socijalno uključivanje i Obrazovanje i cjeloživotno učenje.

Za Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske 2014.-2020. nadležno je Ministarstvo poljoprivrede te pokriva ulaganja Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj.

Središnje mjesto za informiranje o Europskim strukturnim i investicijskim fondovima u Republici Hrvatskoj je www.strukturnifondovi.hr, a o Programu ruralnog razvoja Republike Hrvatske 2014.-2020. informacije su dostupne na mrežnoj stranici www.ruralnirazvoj.hr