Završen je projekt SMARTMED

Projekt SMARTMED koji se pod vodstvom Ministarstva turizma i sporta kao vodećeg partnera provodio od 1. rujna 2019. godine završava 30. rujna 2022. godine.

Tijekom trogodišnje suradnje 13 partnera zajednički je radilo na promicanju pametnog turizma na Mediteranu kroz razvoj Poslovnog modela za pametni turizam i razvoj pilot inicijativa koje će poslužiti kao primjeri dobre prakse primjene modela. 

Ključni rezultati projekta predstavljeni su na završnom događanju održanom 14. rujna u Granadi, Španjolska na kojoj je sudjelovalo više od 100 sudionika, uključujući predstavnike Europske komisije, UNWTO-a, Interreg MED programa, Programa Interreg Europe te Plana EU-a za gradove. Razvijanje pametnog turizma i uspostava novog poslovnog modela i nakon završetka projekta i dalje će predstavljati imperativ zemljama Mediterana.

Na konferenciji je predstavljen Memorandum o razumijevanju, koji su potpisali 22 partnera i dionika iz sektora turizma, a čime iskazuju svoju predanost daljnjem širenju i razvoju rezultata projekta. Uz Memorandum, na završnoj konferenciji predstavljene su i Ključne preporuke za osnaživanje i inovativnost turističkog sektora.

Nastavno na to, važno je naglasiti kako je Memorandum o razumijevanju otvoren za potpisivanje i nakon završetka projekta. Svi zainteresirani mogu se obratiti na email adresu: panoramed@mints.hr.

Ove i kao i ostale postignute rezultate trogodišnje suradnje partneri su rezimirali 20. rujna 2022. na posljednjem sastanku Upravljačkog odbora projekta u Zagrebu.

Nakon završetka projekta svi rezultati bit će dostupni na e-learning platformi koja će služiti kao alat za umrežavanje i širenje znanja kao i najboljih praksi i iskustava proizašlih iz SMARTMED projekta. Platformom će se koristiti svi projektni partneri, ali i ostali dionici uključeni u Mediteransko područje na odabranom radnom jeziku. Kako bi se osigurala učinkovitost, rad na platformi omogućen je na 10 različitih jezika; engleskom kao službenim jezikom programa te na svim ostalim službenim jezicima zemalja iz kojih potječu projektni partneri.  

Djelovanjem platforme osnažit će se sposobnost umrežavanja dionika što može dovesti do javno-privatnog partnerstva, implementacije inovativnih ideja te podrške razvoju poduzetništva i startupova. Platforma će tako sadržavati edukativan materijal koji je osmišljen i proizveden kroz aktivnosti provedene u sklopu SMARTMED projekta te će biti  kontinuirano ažurirana.

Između ostalog, kroz platformu će biti prikazane sve informacije vezane uz provedene pilot projekte. U sklopu toga, korisnicima će na raspolaganju biti rezultati pilot projekata, opis njihove provedbe, glavna pitanja koja su obrađena, problemi i poteškoće s kojima su se susretali, načini njihovog rješavanja kao i prikaz dobrih praksi proizašlih iz provedbe pilot projekata.

Iako je sam projekt završio, nastavit će se s nadogradnjom i promicanjem rezultata projekta. U novom razdoblju brojni  programi i inicijative Europske unije pružaju mogućnosti za nove investicije u primjenu poslovnog modela za pametni turizam. Cilj je naravno da se poslovni model implementira u što većem broju zemlja Mediterana kako bi pametni turizam zaživio, a destinacije postale atraktivnije i konkurentnije.

Kako bi se investiranje u implementaciju poslovnog modela za pametni turizam uistinu i provelo, u sklopu SMARTMED projekta pripremljen je dokument Izvješće i preporuke za projekte programa INTERREG nakon 2020. s pregledom konkretnih fondova, programa te inicijativa EU uz pomoć kojih se može ostvariti financiranje daljnjih inicijativa za što su partneri u projektu i pokazali interes.

Projekt je financiran sredstvima Europske unije iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Više informacija o projektu možete naći na Internet stranici https://smartmed.interreg-med.eu/.Pisane vijesti