Za pozicioniranje Hrvatske kao zdravstvene destinacije važna je međuresorna i međusektorska suradnja

Slika /2021_ilustrac_f/211012_zdravstveni_mints.jpg

U Ministarstvu turizma i sporta danas je održan sastanak s ravnateljima specijalnih bolnica i lječilišta te predstavnicima Ministarstva zdravstva s temom razvoja zdravstvenog turizma i posebnim naglaskom na pripremu projekata koji se mogu financirati europskim sredstvima.

S obzirom da Ministarstvo priprema provedbu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti za javni i privatni sektor te uzimajući u obzir da kandidirani projekti moraju biti u visokom stupnju pripremljenosti kako bi se završili do kraja 2025. godine, na današnjem sastanku razmijenjene su sve trenutno dostupne informacije te najavljeni predstojeći koraci.

„Zdravstveni turizam jedan je od generatora razvoja cjelogodišnjeg turizma u Hrvatskoj, stoga nam je cilj u razdoblju pred nama dodatno ga ojačati, snažnije brendirati te pozicionirati Hrvatsku kao destinaciju zdravlja. Sada imamo priliku usmjeriti europska sredstva u razvoj zdravstvenog turizma u Hrvatskoj te je od izuzetne važnosti pravovremeno krenuti s projektnim aktivnostima“, naglasila je ministrica turizma i sporta Nikolina Brnjac te dodala kako je za provedbu reformskih procesa i planiranih aktivnosti u NPOO osiguran iznos od 2,2 milijarde kuna, a u planu su i komplementarna ulaganja kroz Višegodišnji financijski okvir.
 
Hrvatska je već sada prepoznata kao destinacija koja pruža inovativne i održive usluge medicinskog turizma, zbog čega bilježimo posjet više od 250 tisuća turista godišnje, a kroz kvalitetnu međuresornu i međusektorsku suradnju te zajedničko planiranje svih dionika, zdravstveni turizam, kao proizvod više dodane vrijednosti, može biti pokretač cjelovitog i koordiniranog razvoja destinacija u svim dijelovima Hrvatske.
 
U narednom razdoblju, u organizaciji Ministarstva turizma i sporta, bit će organizirani tematski webinari, ali i svojevrsni road show kako bismo, prije objave prvih javnih poziva, kroz izravnu komunikaciju sa svim potencijalnim prijaviteljima, osigurali maksimalnu iskorištenost sredstava koja su na raspolaganju turističkom sektoru.

Priopćenja