Potpisan sporazum o suradnji na području turizma između Hrvatske i Češke

Slika /arhiva/Croatia308Hvar.jpg

Sporazum o suradnji dviju zemalja na području turizma potpisali su danas državni tajnik za turizam Zdenko Mičić i Jiří Vačkář, zamjenik ministra regionalnog razvoja Češke Republike prigodom posjeta češkog predsjednika Vaclava Klausa Republici Hrvatskoj. Do sada su pitanja suradnje između RH i Češke Republike na ovom području bila regulirana Protokolom potpisanim 26. svibnja 1998. godine između Ministarstva turizma RH i češkog Ministarstva regionalnog razvoja.

Sporazum predviđa osnivanje Mješovitog odbora za turizam, sastavljenog od dužnosnika s područja turizma obiju zemalja, s ciljem raspravljanja o mogućim zajedničkim projektima i programima u svezi razvoja bilateralne suradnje na području turizma.

Dvije će strane razmjenjivati statističke i druge podatke s područja turizma, uključujući zakone i normativne akte, koji reguliraju turističku djelatnost dviju zemalja i zaštitu turistički vrijednog kulturnog i prirodnog naslijeđa, te tiskani materijal, filmove itd. Suradnja se predviđa u organizaciji seminara i razmjeni turističkih stručnjaka, studenata i zaposlenih u turističkom sektoru. Potpisnice će jedna drugoj pružiti pomoć pri sudjelovanju na turističkim izložbama i sajmovima, posebice na sajmu Holiday World Fair u Češkoj Republici i na ITTF u  Republici Hrvatskoj.

Prema ranijem Protokolu o suradnji, RH i Češka su održale dva sastanka Mješovitog odbora za suradnju na području turizma, od kojih je drugi održan 27. travnja 2005. godine u Pragu.

Suradnja Republike Hrvatske i Češke Republike odvija se u okviru WTO-a (Međunarodne turističke organizacije), SEI-a (Srednjoeuropske inicijative) i European Travel Commission. Pisane vijesti