Održan sastanak o carinskom statusu privremeno uvezenih kamp prikolica

Slika /arhiva/kamp-pr.jpg

U Carinskoj upravi – Središnjem uredu danas je održan sastanak o statusu privremeno uvezenih kamp prikolica na kojem su sudjelovali predstavnici Carinske uprave te Carinarnica Rijeke i Pule, Kamping udruženja Hrvatske i Ministarstva mora, turizma, prometa i razvitka.

Predstavnici Carinske uprave još jednom su iznijeli namjeru da se privremeni uvoz kamp prikolica uredi u skladu s Carinskim propisima i Međunarodnom konvencijom o privremenom izvozu i uvozu robe. Na sastanku je još jednom skrenuta pozornost kako se ne radi o nikakvom novom propisu, već o primjeni Međunarodne konvencije i carinskih propisa koji se u RH primjenjuju od njezinog osamostaljenja, a provode ih sve zemlje članice Europske unije, ali i većina zemalja koje nisu članice.

Također, još jednom je istaknuto da strani građani, odnosno turisti koji dolaze u Republiku Hrvatsku, imaju mogućnost privremenog uvoza kamp prikolica, odnosno mogu privremeno nesmetano uvoziti takve prikolice i koristiti ih 6 mjeseci u tijeku jedne kalendarske godine. Takve prikolice ne podliježu plaćanju carina i poreza.

Istaknuto je još jednom i da se prikolice mogu ostaviti u RH nakon njihovog povratka u domovinu, ali onda moraju biti stavljene pod carinski nadzor. Držateljima kampova dana je mogućnost otvaranja prostora pod carinskim nadzorom za smještaj kamp prikolica kako bi se stranim turistima omogućilo stavljanje prikolica pod carinski nadzor. 

Uz to, ponovljeno je da strani turisti koji ne mogu iz nekog opravdanog razloga vratiti prikolicu u svoju zemlju, mogu je sami ocariniti ili prodati u Hrvatskoj kako bi time prikolica bila ocarinjena i postala domaćom robom.

Carinska uprava otvorena je za suradnju sa Kamping udruženjem Hrvatske i Ministarstvom mora, turizma, prometa i razvitka u području reguliranja statusa privremeno uvezenih kamp prikolica i uvođenja reda u kampovima. Stoga je posebno skrenuta pozornost na posebnu ulogu kampova jer oni u tom dijelu preuzimaju nadzor i obaveze koje proizlaze iz stavljanja kamp prikolica pod carinski nadzor u kampovima, kako prema korisnicima kampova tako i prema Carinskoj službi.

Ovim još jednom ističemo da Carina RH ni u kom slučaju ne inzistira na carinjenju kamp prikolica nego se daje mogućnost svakom stranom turistu da, ukoliko ne želi vratiti svoju prikolicu u svoju zemlju, da je može ostaviti u RH pod carinskim nadzorom kod ovlaštenih kampera. Ako ne želi učiniti ništa od navedenog, kamp prikolicu može i ocariniti u RH.Pisane vijesti