Održana konferencija "Pristupačni turizam - održivi turizam"

  • Slika /2022_photo_ilustrac/20221202_mints1.jpg
  • Slika
  • Slika

Uoči Međunarodnog dana osoba s invaliditetom, u organizaciji Ministarstva turizma i sporta održana je druga po redu konferencija na temu pristupačnog turizma koji je zapravo jedan od uvjeta razvoja održivog turizma. Tijekom ove godine Ministarstvo turizma i sporta, u suradnji s Pravobraniteljicom za osobe s invaliditetom održalo je pet regionalnih radionica namijenjenih svim akterima turističkog sektora s ciljem jačanja svijesti o pristupačnom turizmu i njegovim potencijalima.

U cilju izjednačavanja djece s teškoćama i osoba s invaliditetom, Ministarstvo turizma i sporta i do sada je pripremalo i provodilo niz mjera kojima se potiče turističko tržište Hrvatske da osobama s invaliditetom omogući ravnopravno uživanje turističke ponude, bilo da se radi o financijskim poticajima, bilo o proaktivnom djelovanju.
 
Republika Hrvatska se, potpisivanjem UN Konvencije o pravima osoba s invaliditetom, obvezala poduzeti sve odgovarajuće mjere kako bi osigurala da osobe s invaliditetom, između ostaloga, imaju pristup turističkim uslugama, turističkim odredištima te turističkim aktivnostima. Turizam je idealan sektor za pokretanje pozitivnih promjena u društvu, socijalno uključivanje, interakciju, upoznavanje kultura i običaja, učenje, ali i odmor i razonodu za sve, bez iznimke. Ministarstvo turizma i sporta u svom djelovanju poseban naglasak stavlja na doprinos socijalnom uključivanju ranjivih skupina i kroz turizam i kroz sport, a aktivnosti u tom segmentu su brojne.
 
Značaj pristupačnog turizma prepoznat je i u novoj Strategiji razvoja održivog turizma do 2030. godine, kao i kroz Nacionalni plan oporavka i otpornosti te Višegodišnji financijski okvir, pomoću kojih će se nastojati dodatno koristiti svi dostupni mehanizmi i poduzimati mjere s ciljem smanjivanja i uklanjanja prepreka zbog kojih određene društvene skupine ne mogu pod ravnopravnim uvjetima konzumirati turistički proizvod.
 
Ministarstvo turizma i sporta će i dalje, različitim aktivnostima, poticati društvenu uključenost djece s poteškoćama i osoba s invaliditetom u sport i turizam s ciljem njihova ravnopravna konzumiranja doživljaja, osjećaja jednakosti, u konačnici stvaranja Hrvatske pristupačnom destinacijom.

Priopćenja