Na e-Savjetovanju Pravilnik o Registru samostalne sportske djelatnosti i Pravilnik o priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija iz područja sporta

Slika /2021_ilustrac_f/700_e-Savjetovanja_logo.png

Ministarstvo turizma i sporta započelo je proces e-savjetovanja sa zainteresiranom javnošću Nacrta prijedloga Pravilnika o Registru samostalne sportske djelatnosti i Nacrta prijedloga Pravilnika o priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija iz područja sporta. Savjetovanja su otvorena do 14. travnja 2023.

Savjetovanja su dostupna na sljedećim poveznicama:
Nacrtom prijedloga Pravilnika o Registru samostalne sportske djelatnosti propisuju se način i rokovi upisa i brisanja te sadržaj i vođenje Registra samostalne sportske djelatnosti. Zakon o sportu („Narodne novine“, broj: 141/22) propisuje obvezu upisa fizičkih osoba koje žele obavljati samostalnu sportsku djelatnost u Registar samostalne sportske djelatnosti i brisanje iz Registra samostalne sportske djelatnosti koji vodi nadležno upravno tijelo županije odnosno Grada Zagreba prema prebivalištu fizičke osobe, u čijem je djelokrugu obavljanje povjerenih poslova državne uprave koji se odnose na sportske djelatnosti. Odredbe Zakona o sportu više ne propisuju obvezu upisa za pravne osobe, već isključivo za fizičke osobe u Registar samostalne sportske djelatnosti. Registar samostalne sportske djelatnosti vodi se u elektroničkom obliku i dio je Nacionalnog informacijskog sustava u sportu.
 
Nacrtom prijedloga Pravilnika o priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija uređuje se priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija za obavljanje reguliranih profesija u području sporta za trenera i instruktora koji su u Republici Hrvatskoj regulirane profesije temeljem odredbi članka 18. i 19. Zakona o sportu („Narodne novine“, broj: 141/22). Tijelo državne uprave nadležno za sport je nadležno tijelo za provedbu postupka i izdavanje odgovarajućeg rješenja o priznavanju inozemne stručne kvalifikacije iz područja sporta. Pravo na priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija temeljem ovoga Pravilnika imaju državljani država ugovornica Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru i Švicarske Konfederacije, koji su stekli stručne kvalifikacije u državi ugovornici Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru i Švicarskoj Konfederaciji, odnosno koji su obavili pripravnički staž izvan svoje matične države, odnosno u državi ugovornici Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru i Švicarskoj Konfederaciji, zatim državljani trećih zemalja koji su stekli stručne kvalifikacije u državi ugovornici Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru i Švicarskoj Konfederaciji kao i državljani država ugovornica Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru i Švicarske Konfederacije te trećih zemalja, koji su stručne kvalifikacije stekli izvan države ugovornice Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru i Švicarske Konfederacije odnosno u trećim zemljama.

Priopćenja