Državni tajnik Družak na Vijeću za obrazovanje, mlade, kulturu i sport

Slika /2022_photo_ilustrac/221129_mints_s.jpeg

U sklopu češkog predsjedanja Vijećem EU u Bruxellesu je održan sastanak Vijeća za obrazovanje, mlade, kulturu i sport, na kojem je sudjelovao državni tajnik Ministarstva turizma i sporta Tomislav Družak.

Na sastanku su usvojeni Zaključci Vijeća o održivoj i pristupačnoj sportskoj infrastrukturi, kojima se, imajući u vidu ciljeve postavljene u Europskom zelenom planu i UN-ovoj Agendi 2030., nastoji istaknuti dodana vrijednost sporta i sportske infrastrukture u doprinosu društvenoj i ekološkoj održivosti, društvenoj interakciji i uključenosti. U Zaključcima se navodi kako je za to potrebna međusektorska suradnja, zajedničko djelovanje i odgovornost svih relevantnih dionika pri planiranju, izgradnji, obnovi, održavanju i korištenju sportske infrastrukture. Ključna aktivnost u poboljšanju održivosti sportske infrastrukture je smanjenje negativnog utjecaja na okoliš i biološku raznolikost tijekom svih faza njezinog životnog ciklusa. Suočeni s potrebom modernizacije sportske infrastrukture i implementacije održivih, energetski učinkovitih rješenja i mjera pristupačnosti, potrebno je identificirati nova rješenja za financiranje izgradnje i obnove sportske infrastrukture.
 
Dokumentom se stoga države članice pozivaju da, između ostaloga, omoguće pristup svim građanima održivoj, estetskoj i uključivoj sportskoj infrastrukturi koja služi sportskim aktivnostima, ali i zajednicama i društvu; da razmotre uspostavu okvira politike, smjernica, planova djelovanja i poticaja kako bi se osiguralo da i privatna i javna sportska infrastruktura postanu održivije i pristupačnije svima, kao i da doprinesu razvoju nacionalnih smjernica za izgradnju i upravljanje održivom sportskom infrastrukturom i uspostavi sustava okolišnih kriterija za praćenje utjecaja klime na sportsku infrastrukturu tijekom njezinog životnog ciklusa.
Ministarstvo turizma i sporta već dugi niz godina potiče izgradnju, obnovu i opremanje sportske infrastrukture s ciljem poticanja bavljenja sportskim aktivnostima, a prednost za financiranje imaju projekti izgradnje ili obnove energetski učinkovite infrastrukture. Kao primjer dobre prakse u Hrvatskoj istaknut je novi Zakon o sportu kojim je predviđeno i detaljnije definiranje ulaganja u sportsku infrastrukturu putem donošenja mreže sportskih građevina, kao i u razvoj lokalnog sporta, što doprinosi dostupnosti sportskih aktivnosti za sve građane Hrvatske - od rekreativaca i amatera do vrhunskih sportaša.
 
Na sastanku su ministri također raspravljali na temu „Mogu li nedavne krize poslužiti kao prilika za budući razvoj sporta?, a državni tajnik Družak je istaknuo kako u ovim izazovnim vremenima, dok se još uvijek oporavlja od pandemije COVID-19, cjelokupni sportski sektor već osjeća negativan utjecaj povećanja cijena energenata. Također, kao posljedica rasta cijena, sportske građevine suočene su s ograničenim radnim vremenom ili čak i potpunim zatvaranjem, što je istovremeno doprinijelo povećanju cijena za korisnike.
 
„Kao odgovor na posljedice ratne agresije na Ukrajinu i rekordne cijene energenata, Vlada Republike Hrvatske je u rujnu 2022. godine donijela sveobuhvatan paket mjera pomoći građanima i gospodarstvu u ukupnom iznosu od oko 2,8 milijarde EUR te je u okviru navedenih zaštitnih mjera osigurala cijene energenata koje građanima i sportašima omogućuju korištenje sportske infrastrukture bez značajnijih restrikcija“, rekao je državni tajnik Družak te istaknuo važnost adresiranja pitanja sportske infrastrukture i ulaganja na razini cijele Europske unije, odnosno mogućnost njezinog financiranja iz europskih fondova.

Priopćenja