Brnjac: Vrijeme je za odgovorni i održivi turizam

Slika /2022_photo_ilustrac/200-200nonTrans-e-Savjetovanja_logo.png

Od 21. srpnja do 20. kolovoza 2022. godine u javnom savjetovanju nalazi se Strategija razvoja održivog turizma do 2030. godine. Ministarstvo turizma i sporta započelo je proces e-savjetovanja sa zainteresiranom javnošću Strategije razvoja održivog turizma do 2030. godine i Strateške procjene utjecaja na okoliš.

Strategija je akt strateškog planiranja hrvatskog turizma za razdoblje do 2030. godine, a usklađena je s Nacionalnom razvojnom strategijom Republike Hrvatske do 2030. godine i temeljnim dokumentima i politikama Europske unije i Republike Hrvatske, uključujući Nacionalni plan oporavka i otpornosti.

Strategija je izrađena u suradnji s predstavnicima ključnih dionika hrvatskog turizma, ministarstava i drugih relevantnih institucija, a svojim je stavovima dao doprinos velik broj dionika u okviru tematskih radionica, sastanaka i intervjua. U izradu su bili uključeni i predstavnici lokalne zajednice i brojni građani koji su se uključili sudjelujući u anketnom istraživanju.

Strategija sadrži viziju razvoja održivog turizma u Republici Hrvatskoj, razvojne potrebe i potencijale koje treba ostvariti te strateške ciljeve koji su definirani sukladno stavovima ključnih dionika uz uvažavanje globalnih trendova. Na temelju Strategije izrađuje se Nacionalni plan razvoja održivog turizma od 2021. do 2027. godine koji će sadržavati detaljniju razradu konkretnih mjera, a bit će usvojen paralelno sa Strategijom.

"Ovom Strategijom definiramo razvoj održivog i odgovornog turizma kao i njegovu zelenu i digitalnu tranziciju kroz četiri strateška cilja - cjelogodišnji i regionalno uravnoteženiji turizam, turizam uz očuvan okoliš, prostor i klimu, konkurentan i inovativan turizam te otporan turizam. Ciljevi su horizontalne prirode i podjednako se odnose na sve dionike u turizmu. Strategija uzima u obzir sve izvore financiranja koji su Hrvatskoj kao članici EU-a na raspolaganju, kao i sredstva iz posebnih fondova kojima se potiče turizam u Hrvatskoj. Svaki strateški cilj je povezan s izvorima financiranja i razvojnim potrebama, kao i potencijalima koji su temelj razvoja turizma u ovom desetljeću", poručila je Brnjac te pozvala sve da se svojim komentarima uključe u javno savjetovanje te time doprinesu kvaliteti Strategije i Nacionalnog plana razvoja održivog turizma od 2021. do 2027. godine.

Strategijom razvoja održivog turizma Republike Hrvatske do 2030. godine definirana je vizija koja glasi:

Poštujući prirodno i kulturno nasljeđe i jedinstveni identitet svih regija stvorit ćemo održiv cjelogodišnji turizam poželjan za investicije, rad i život, koji doprinosi skladnom gospodarskom razvoju Hrvatske.

Vizijom se želi naglasiti kako razvoj održivog turizma u Republici Hrvatskoj ima za cilj unaprijediti kvalitetu života i rada lokalnog stanovništva i gospodarski i društveni napredak hrvatskog društva u cjelini te kako je potrebno očuvati ključna obilježja Hrvatske kao turističke destinacije, njezinu autentičnost koju odražavaju gostoljubivi, otvoreni i srdačni ljudi, raznolikost njenih regija te bogatu prirodnu i kulturnu baštinu.

Strategiju razvoja održivog turizma do 2030. godine možete potražiti OVDJEPisane vijesti