Službenik za informiranje

Pravo na pristup informacijama koje posjeduje, raspolaže ili nadzire Ministarstvo turizma uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama. Zakonom se propisuju i načela prava na pristup, izuzeci od prava na pristup te postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama. Cilj zakona je omogućiti i osigurati informaciju fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti. 

Odluka o imenovanju Službenika za informiranje

 • Izmjene Kriterija za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (NN 141/22)
 • Zakon o pravu na pristup informacijama (NN 25/13) ; Izmjene i dopune (NN 85/15) ; Izmjene i dopune (NN 69/22)
 • Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (NN 12/14) ; ispravak (NN 15/14) ;
 • Poslovnik Povjerenika za informiranje (NN 25/14) ;
 • Pravilnik o ustroju, sadržaju i načinu vođenja službenog upisnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija (NN 83/14)
 • Pravilnik o središnjem katalogu službenih dokumenata Republike Hrvatske (NN 83/14)
 • Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije isključivih prava na ponovnu uporabu informacija (NN 20/16)
 • Pravilnik o vrstama i sadržaju dozvola kojima se utvrđuju uvjeti ponovne uporabe informacija (NN 67/17)
 • Uredba o troškovima ponovne uporabe informacija (NN 87/18); Izmjene i dopune (NN 55/24)

Zahtjev za pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija možete podnijeti: 
 
 • pisanim putem na adresu: Ministarstvo turizma i sporta, Prisavlje 14, 10000 Zagreb

Obrasci:


Službenik za informiranje Ministarstva turizma i sporta: Bosiljko Domazet

Izvješća:
 • Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2023. /.pdf ; .csv
 • 31. 7. 2023. - Upitnik za samoprocjenu /.xlsx
 • Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2022. /.pdf ; .csv
 • Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2021. /.pdf ; .csv
 • Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2020. /.pdf ; .csv
 • Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2019. /.pdf ; .csv
 • Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2018. /.pdf ; .csv
 • Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2017. /.pdf ; .csv
 • Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2016. /.pdf ; .csv
 • Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2015. /.pdf