O projektu


 
Hrvatski digitalni turizam - eTurizam predstavlja jedinstveni strateški projekt Ministarstva turizma i sporta koji prvi put u Republici Hrvatskoj objedinjuje sve usluge u turizmu na jednome mjestu, u formi suvremenoga informacijskoga online sustava te ih neprestano čini dostupnima korisnicima.

Projekt eTurizam ukupno je vrijedan 7.182.438,70 EUR od čega je 85 % iznosa sufinancirano iz Europskih strukturnih i investicijskih (ESI) fondova te je dio sveobuhvatne strategije e-Hrvatska 2020. Riječ je o projektu koji u potpunosti unaprjeđuje turistički sektor te odgovara na postojeći problem nepovezanih podataka i zastarjele tehnologije u promociji i funkcioniranju sustava hrvatskog turizma.

Projekt eTurizam uspostavlja integrirani informacijski sustav e-usluga u turizmu kojemu je cilj digitalizacijom i optimizacijom svih procesa u turizmu potaknuti daljnji razvoj turističkih i ugostiteljskih usluga u Republici Hrvatskoj, ali i unaprijediti komunikaciju i poslovanje između građana i javne uprave u turizmu. Uspostavom jedinstvenoga informacijsko-komunikacijskog sustava u sklopu projekta modernizirani su upravni postupci, procesi i usluge te je omogućeno lakše, bolje i kvalitetnije informiranje javnosti kroz objedinjenu središnju digitalnu platformu.

Naziv projekta: Hrvatski digitalni turizam - eTurizam
Korisnik: Ministarstvo turizma i sporta
Projektni partneri: Hrvatska turistička zajednica, Turistička zajednica Splitsko-dalmatinske županije i Splitsko-dalmatinska županija

Ukupna vrijednost projekta: 7.182.438,70 EUR. Projekt se sufinancira iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova: 85 % EU sredstvima (6.105.072,89 EUR), 15 % nacionalnim sredstvima (1.077.365,81 EUR), i to iz dva operativna programa:
  • Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020. (OPKK) - trajao je do 1. veljače 2023. godine, vrijednost ugovora: 5.276.218,42 EUR
  • Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014. - 2020. (OPULJP) - trajao je do 31. prosinca 2023. godine, vrijednost ugovora: 1.906.220,28 EUR.