Kutak za državne službenike

Zakon o državnim službenicima (NN 155/23)
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o državnim službenicima (NN 85/24)

Povjerenik za etiku

Etički kodeks državnih službenika sadrži pravila dobrog ponašanja državnih službenika prema građanima i u međusobnim odnosima državnih službenika te propisuje mogućnost podnošenja pritužbe na neetično ponašanje  državnih službenika i postupak povodom podnesene pritužbe. Etički kodeks državnih službenika (NN 40/11); Izmjena Etičkog kodeksa državnih službenika (NN 13/12)

Građani i državni službenici mogu podnijeti pritužbu na neetično ponašanje državnih službenika:

  • čelniku državnog tijela u kojem službenik radi - poštom ili elektroničkom poštom
  • povjereniku za etiku imenovanom u tijelu u kojem službenik radi - poštom, elektroničkom poštom ili telefonom 

Povjerenica za etiku u Ministarstvu turizma i sporta:
Nikolina Boc
Tel. 01/ 61 61 252
e-mail: nikolina.boc@mints.hr

Povjerljivi savjetnik

Državni službenik i namještenik ima pravo na poštovanje osobe i zaštitu dostojanstva za vrijeme i u svezi obavljanja poslova svog radnog mjesta. Osobnost i dostojanstvo službenika i namještenika štiti se od uznemiravanja ili spolnog uznemiravanja poslodavca, nadređenih, suradnika i osoba s kojima službenik i namještenik redovito dolazi u doticaj u obavljanju svojih poslova.
 
U slučaju uznemiravanja ili diskriminacije te spolnog uznemiravanja, državni službenik i namještenik može se obratiti:

  • nadređenom državnom službeniku,
  • sindikalnom povjereniku ili
  • ovlaštenoj osobi od poslodavca za primanje i rješavanje pritužbi vezanih za zaštitu dostojanstva (povjerljivom savjetniku).

Povjerljivi savjetnici dužni su do 31. siječnja tekuće godine izvijestiti Zajedničku komisiju za tumačenje odredaba i praćenje primjene Kolektivnog ugovora o broju i naravi (težini) zaprimljenih pritužbi u prethodnoj godini u državnom tijelu u kojem su imenovani, na obrascu koji je sastavni dio Dodatka I. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike.

Povjerljiva savjetnica u Ministarstvu turizma i sporta:
Jelica Čeliković
Tel. 01/ 61 61 292
e-mail: jelica.celikovic@mints.hr

Poveznice na stranicama Ministarstva pravosuđa i uprave:

Kolektivni ugovor
Izmjene i dopune Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike (NN 29/24); Dodatak III. Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike (NN128/23); Dodatak II. Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike (NN 58/23); Dodatak I. Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike (NN 127/22); Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike (NN 56/22); Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike: (NN 112/17NN 12/18 - izmjeneNN 2/19 - dodatak I.NN 119/19 - dodatak II.);