Vlada RH usvojila Nacrt prijedloga zakona o sportu

Slika /2022_photo_ilustrac/220929_Ministrica-zakon.jpg

Na današnjoj sjednici Vlade Republike Hrvatske usvojen je Nacrt prijedloga zakona o sportu, kojim će se riješiti niz izazova u funkcioniranju sustava sporta te implementirati mjere Nacionalnog programa športa, kojeg je Hrvatski sabor usvojio u lipnju 2019. godine. Prijedlogom Zakona o sportu realiziraju se mjere iz Programa Vlade Republike Hrvatske, koji je predvidio uspostavu jasnih i transparentnih kriterija vrednovanja programa javnih potreba u sportu i uspostavu kategorizacije sportova, kao i osiguranje veće potpore poboljšanju zdravstvenog statusa građana, uključujući daljnji razvoj sporta u okviru odgojno - obrazovnog sustava.

„Prijedlogom Zakona se na jasan način definira sustav sporta kako bi se unaprijedio status sportaša i kvaliteta obavljanja sportskih djelatnosti te potaknulo što više djece i mladih na bavljenje sportom. Osim toga, jasnije se definira sustav financiranja sporta, ali i nadzor nad trošenjem sredstava“, istaknula je ministrica turizma i sporta Nikolina Brnjac te dodala kako Vlada Republike Hrvatske konkretnim potezima unapređuje kvalitetu sustava sporta.
 
Jedan od najvažnijih noviteta u prijedlogu Zakona odnosi se na donošenje kategorizacije sportova, a koja će postati i temelj za dodjelu sredstava. Drugi važan novitet odnosi se na plaćanje doprinosa, odnosno mirovinskog i zdravstvenog osiguranja, vrhunskim sportašima 1. kategorije, iz Državnog proračuna. Također, uvodi se nacionalna stipendija za vrhunske sportaše 1., 2. i 3. kategorije, jer vrlo često sportaši dobivaju različite iznose stipendija koje im isplaćuju njihove lokalne sredine, ovisno o svojim financijskim mogućnostima.
 
Prijedlogom Zakona se po prvi puta uvode trajne naknade za trenere osvajače olimpijskih, paraolimpijskih i olimpijskih medalja gluhih, a jedan od možda i najvažnijih noviteta je izravno izdvajanje iz Državnog proračuna za županijske sportske zajednice kako bi se osiguralo sufinanciranje troškova stručnog rada i poboljšanja materijalnih uvjeta za provedbu programa za djecu i mlade do 18 godina. Također, jasnije su definirana i ulaganja u sportsku infrastrukturu, odnosno donošenje mreže sportskih građevina temeljem koje ćemo nastaviti ciljano ulagati kako bismo u svim dijelovima Hrvatske sport učinili podjednako dostupnim svima – od rekreativaca do vrhunskih sportaša.
 
Nacrt prijedloga zakona o sportu upućen je u saborsku proceduru te bi na snagu trebao stupiti u siječnju 2023. godine.

Priopćenja