Predstavljeni ostvareni programi Ministarstva turizma u protekloj godini i najavljeni novi u 2009.

Slika /arhiva/090114-03.jpg

Uz prvu godišnjicu djelovanja samostalnog Ministarstva turizma i formiranja koalicijske Vlade Republike Hrvatske, ministar turizma Damir Bajs predstavio je rezultate rada Ministarstva u protekloj godini, te najavio programe i projekte za 2009. godinu. U hrvatskom su turizmu u protekloj godini ostvareni rekordni rezultati, što pokazuje i podatak Hrvatske narodne banke da je za prvih devet mjeseci od turizma ostvareno 6,8 milijardi eura ili oko 10 posto više nego u istom razdoblju 2007. godine, rekao ministar turizma Damir Bajs, dodavši kako očekuje da će i podaci za četvrti kvartal prošle godine pokazati dobre financijske rezultate za turizam, te će ifinancijski prihod u turizmu dosegnuti više od prognoziranih 7,1 milijardu eura.

Uz prvu godišnjicu djelovanja samostalnog Ministarstva turizma i formiranja koalicijske Vlade Republike Hrvatske, ministar turizma Damir Bajs predstavio je rezultate rada Ministarstva u protekloj godini, te najavio programe i projekte za 2009. godinu. 

U hrvatskom su turizmu u protekloj godini ostvareni rekordni rezultati, što pokazuje i podatak Hrvatske narodne banke da je za prvih devet mjeseci od turizma ostvareno 6,8 milijardi eura ili oko 10 posto više nego u istom razdoblju 2007. godine, rekao ministar turizma Damir Bajs, dodavši kako očekuje da će i podaci za četvrti kvartal prošle godine pokazati dobre financijske rezultate za turizam, te će ifinancijski prihod u turizmu dosegnuti više od prognoziranih 7,1 milijardu eura.

Turistička 2008., sukladno očekivanjima, dosad je najbolja godina za hrvatski turizam, s pozitivnim trendom rasta od 2 posto više dolazaka (10,6 milijuna) i 3 posto više noćenja turista (56,4 milijuna), i to u uvjetima negativnih trendova pada turističkog prometa u svijetu zbog visokih cijena nafte i poskupljenja hrane, kada su nama konkurentne zemlje, poput Francuske, Italije i Portugala, zabilježile minuse. 

Povećanje sredstava državnog proračuna omogućilo je nastavak provedbe kontinuiranih programa, te povećanje iznosa sredstava za njih, ali i provedbu sasvim novih programa i aktivnosti. Tako su, primjerice sredstva, ali i broj sufinanciranih projekata za 3 kontinuirana programa: "Baština u turizmu", "Tematski putovi", te "Izvorni suvenir", višestruko povećana u odnosu na 2007. godinu. Za Program poticanja zaštite, obnove i uključivanja u turizam baštine u turistički nerazvijenim područjima "Baština u turizmu" u protekloj godini izdvojen iznos od 8 milijuna kuna za 219 projekata; za Program poticanja razvoja tematskih turističkih putova u Republici Hrvatskoj 4,5 milijuna kuna za 86 projekata, te za Program poticanja unapređenja izrade i plasmana izvornih suvenira izdvojen iznos od 2,5 milijuna kuna za 138 projekata. Ukupno je u protekloj godini za ova tri programa izdvojeno 15 milijuna kuna u 2008. godini, dok je godinu prije taj iznos bio 10,5 milijuna kuna. 

Ministarstvo turizma u 2008. uvelo je i desetak novih programa. Osobitu važnost ima Program obrazovanja i obuke kadrova s ciljem podizanja kvalitete kroz obrazovanje novih i stručno usavršavanje postojećih kadrova te jačanja interesa mladih za stjecanjem zanimanja u ugostiteljstvu i turizmu. Stipendije je na taj način dobilo oko 230 učenika i studenata, koje je Ministarstvo sufinanciralo s oko milijun kuna, dok su još 4 milijuna izdvojena za opremanje kabineta za nastavu u 34 ugostiteljske i strukovne škole u 14 županija.

Od ostalih novih programa za koje je Ministarstvo turizma dalo bespovratne financijske poticaje u 2008. godini treba izdvojiti: Manifestacije u turizmu, Klasteri u turizmu, Unapređenje ugostiteljske industrije, Kongresni centri, Turizam bez zapreka, Turizam kroz regije, Zelena brazda, Plava brazda; u sklopu kojih je odobreno i sufinancirano ukupno 260 različitih projekata. 

U programu Vlade za razdoblje od 2008.-2011. bilo je i donošenje paketa turističkih zakona. Budući da stari paket Zakona o turističkim zajednicama datira iz 1994., njihovo je donošenje najavljivano svih proteklih 15 godina, a Ministarstvo turizma ih je, sukladno najavi na početku mandata ministra Damira Bajsa, i donijelo u 2008. godini. Hrvatski sabor je uz zakone o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma, o članarinama u turističkim zajednicama i boravišnoj pristojbi, u prosincu usvojio i Zakon o golf igralištima. U tijeku je i izrada strateškog dokumenata, Dubinske analize hrvatskog turizma.

Nastavak trenda rasta hrvatskog turizma, među ostalim je i rezultat investicija – ukupna ulaganja u hrvatski turizam u 2008. godini premašila su 7 milijardi kuna, od čega više od polovice u postojeće objekte, izgradnju novih te stavljanje u funkciju postojećih objekata. Prema posljednjim podacima DZS-a Hrvatska raspolaže sa 122 hotela s 4 zvjezdice (67 više nego u 2007.) i 16 hotela s 5 zvjezdica (7 više nego godinu prije). 

Pojavom bankarske krize i globalne recesije, Ministarstvo turizma odmah je reagiralo i kao glavni i apsolutni prioritet pred sebe postavilo onaj koji je i dotad imao visoku važnost – pripremu uspješne turističke sezone 2009. Kako bi se u tome uspjelo, Ministarstvo je već u proračunu za 2008. preraspodjelom za promidžbu osiguralo dodatnih 10,3 milijuna kuna.

U okviru pripreme za zahtjevnu 2009. godinu, ministar turizma Damir Bajs stoga je osnovao «Povjerenstvo za uskladbu promidžbenih aktivnosti javnog i privatnog sektora za turističku 2009. godinu» u koje su, uz HTZ uključene i strukovne udruge te privatni sektor u turizmu – HGK, HOK, HUP, HUH, OMH, UHPA, UNPAH i KUH. Osnovni je cilj Povjerenstva bio i ostaje, kroz suradnju javnog i privatnog sektora pripremiti i osigurati kvalitetne i efikasne promidžbene aktivnosti na svim ključnim tržištima za hrvatski turizam. U proračunu za 2009. godinu stoga su i sredstava Ministarstva za promidžbu udvostručena, s dosadašnjih oko 65 milijuna, na 120 milijuna kuna. Uz dosadašnje, u 2009. godini riječ je i o trima novim usklađenim promidžbenim aktivnostima udruženog oglašavanja javnog i privatnog sektora, za koje su natječaji upravo u tijeku. To su: mjera za turoperatore i putničke agencije, mjera za jačanje pred i posezone  i mjera za jačanje avio destinacija.

U turističkoj 2009. godini, Ministarstvo turizma pomno će pratiti stanje globalnog turizma, ali i stanja na svim bitnim emitivnim tržištima za hrvatski turizam, dobivati informacije od svih najvažnijih organizacija (UNWTO, EU, WTTC...), diplomatskih predstavništava RH i predstavništava HTZ-a u svijetu, te poduzeti sve pripreme za adekvatan odgovor na eventualne izazove za hrvatski turizam.  Osnovni je cilj očuvati osvojene pozicije na međunarodnom tržištu i ostvariti turistički promet minimalno na razini 2008. godine.

U ovoj godini počinje izrada strateškog dokumenta - Strategije i glavnog plana razvitka primorskog i kontinentalnog turizma, a planira se i dovršetak izrade Dubinske analize hrvatskog turizma. Što se zakonodavnih aktivnosti tiče donijet će se podzakonski akti za provedbu Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma, Zakona o boravišnoj pristojbi te Zakona o članarinama u turističkim zajednicama, a utvrdit će se i dinamika, odnosno potreba donošenja posebnih propisa kojima bi se uredilo pružanje usluga i drugim posebnim oblicima turističke ponude (ronilački, kongresni, welness, pustolovni i drugi).

U pripremi su, uz desetak onih u 2008. godini, i četiri nova programa u 2009. godini: proširenje programa "Poticaj za uspjeh"; Maestral (s ciljem obnove putničko-izletničkih brodova); pomoć turistički nerazvijenim područjima RH (bespovratna sredstva); potpore turističkim zajednicama.

Godina 2009. bit će godina pomnog praćenja globalne situacije, snažnijeg promotivnog nastupa u svijetu kroz suradnju javnog i privatnog sektora, te vrijeme iskorištavanja komparativnih prednosti hrvatskog turizma i borbe za svakog gosta.Pisane vijesti