POZIV ZA MEDIJE: Konferencija INHERIT

Press konferencija preoblikovana je u predstavljanje projekta Inherit te će se održati u planiranom terminu u petak 27. studenog 2020. godine u 12:00 sati u Murteru, tj. luci Murter, na otvorenom, ispred plovila NP Kornati, uz pridržavanje svih epidemioloških mjera.

Projekt INHERIT odobren je za sufinanciranje u okviru Programa INTERREG V-B MEDITERRANEAN 2014.–2020., Prioritetne osi 3: Zaštita i promicanje prirodnih i kulturnih resursa Sredozemlja, Specifičnog cilja 3.1: Promicanje razvoja održivog i odgovornog obalnog i priobalnog turizma u programskom području MED.  U sklopu Aktivnosti A4.5 Pilot testiranje za razvoj komplementarnih turističkih aktivnosti masovnom turizmu promiču se turističke aktivnosti koje oslobađaju mediteransku prirodnu baštinu od učinaka masovnog turizma i doprinose povećanju valorizacije prirodne baštine i održivog turizma.

INHERIT je integrirani projekt koji se provodi od veljače 2018. do kraja siječnja 2022. godine, okuplja 15 partnera iz 10 zemalja programskog područja Programa INTERREG MEDITERAN, a ukupni projektni proračun iznosi oko 5.6 milijuna eura, 85 posto se sufinancira iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR).  

Više o projektu :
Bilteni i brošure, iste možete naći na niže navedenim poveznicama Ministarstva turizma i sporta:  
Bilteni : https://mint.gov.hr/istaknute-teme/strategije-odrzivog-turizma-za-ocuvanje-i-valorizaciju-prirodne-bastine-obalnog-i-morskog-podrucja-sredozemlja-inherit/bilteni/19253
Brošura: https://mint.gov.hr/istaknute-teme/strategije-odrzivog-turizma-za-ocuvanje-i-valorizaciju-prirodne-bastine-obalnog-i-morskog-podrucja-sredozemlja-inherit/brosure/19252
Više o projektu : https://mint.gov.hr/strategije-odrzivog-turizma-za-ocuvanje-i-valorizaciju-prirodne-bastine-obalnog-i-morskog-podrucja-sredozemlja-inherit/19248
INTERREG MED 2014-2020/ INHERIT : https://inherit.interreg-med.eu/

Posjetite društvene mreže projekta INHERIT (LinkedIn, Instagram, Facebook i Twitter)

Najave