Paušalna pristojba za privatne iznajmljivače s više od 4 postelje

Slika /arhiva/Croatia207Bol.jpg

Od sezone 2005. uvest će se obveza plaćanja boravišne pristojbe u godišnjem paušalnom iznosu za građane koji su registrirani za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu, odnosno tzv. «privatne iznajmljivače», odlučio je Hrvatski sabor donoseći danas izmjene Zakona o boravišnoj pristojbi.

Međutim, prihvativši nekoliko amandmana u konačan zakonski tekst Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka je unijelo mogućnost izbora privatnim iznajmljivačima koji iznajmljuju dvije sobe ili jedan apartman s maksimalnim kapacitetom do četiri kreveta, plaćanje boravišne pristojbe u paušalnom iznosu ili po dosadašnjem modelu tj. po noćenju.

Također, uvedeni su koeficijenti plaćanja paušalne boravišne pristojbe prema razredima turističkih mjesta (sukladno Pravilniku o razvrstavanju mjesta u turističke razrede NN 78/99) i to ovisno o položaju, broju stanovnika i udaljenosti od mora. Tako postoje koeficijent 1,00 za razred A, koeficijent 0,85 za razred B, koeficijent 0,70 za razred C i koeficijent 0,50 za sva nerazvrstana mjesta  i za razred D.

Nakon donošenja ovog Zakona slijedi izrada Uredbe o visini paušalne boravišne pristojbe koju na prijedlog resornog ministra donosi Vlada Republike Hrvatske.

Plaćanje paušalne boravišne pristojbe ne odnosi se na pomoćne krevete, već samo na osnovne krevete sukladno rješenju. Privatni iznajmljivači uplaćuju paušalnu boravišnu pristojbu na prolazni račun turističke zajednice svoga grada, općine ili mjesta jednokratno ili u tri obroka i to prvi obrok najkasnije do 31. srpnja tekuće godine, a zadnji obrok najkasnije do 30. rujna tekuće godine.

Boravišnu pristojbu i dalje plaća gost koji koristi usluge smještaja, a privatni iznajmljivač prosljeđuje istu u paušalnom iznosu turističkoj zajednici sukladno izmjenama Zakona o boravišnoj pristojbi.

U Republici Hrvatskoj registrirano je gotovo 50.000 privatnih iznajmljivača s 340.000 kreveta, što predstavlja 40% ukupnih smještajnih kapaciteta.

Prema procjeni turističkih zajednica, 10-30% privatnih iznajmljivača, ovisno o području, ne uplaćuje boravišnu pristojbu i ne prijavljuje svoje goste, već iznajmljuju sobe i apartmane «na crno». Ovaj problem godinama je prisutan i ne rješava se na zadovoljavajući način, unatoč ogromnim naporima inspekcijskih službi i velikim izdacima za obavljanje inspekcijskih nadzora.

Boravišna pristojba je najvažniji i u pravilu najizdašniji izvor prihoda turističkih zajednica. Zbog navedenog rada «na crno», turističke zajednice često nemaju ili nemaju dovoljno raspoloživih sredstva za izvršavanje zakonom propisanih zadaća, a zbog velikog broja neprijavljenih gostiju, znatno im je otežano i praćenje turističkog prometa. U skladu s mjerama Vlade RH o suzbijanju «crne» ekonomije, usvojeno paušalno plaćanje boravišne pristojbe uvelo bi se paralelno s uvođenjem paušalnog oporezivanja građana iznajmljivača.

Model obračuna i naplate paušalnog poreza na dohodak, zajedno s paušalnom boravišnom pristojbom bit će stimulativan i motivirajući za iznajmljivače. Naime, davanja (porez+pristojba) po krevetu bit će umjerena uz jednostavniji postupak u odnosu na sadašnji. To će ih potaknuti na plaćanje ovih obveza jer neće biti u zoni interesa inspekcijskih službi, a također će motivirati neregistrirane iznajmljivače da registriraju djelatnost pružanja usluga smještaja u domaćinstvu.

Primjenom predloženog plaćanja paušalne pristojbe, postiglo bi se sljedeće:
- bolja naplata boravišne pristojbe, što je izravno povećanje prihoda turističkih zajednica, s razmjernim efektima na općinske, gradske i županijske proračune (prema važećoj raspodjeli prihoda od boravišne pristojbe);
- smanjenje iznajmljivanja «na crno»
- usmjeravanje inspekcijskog nadzora na domaćinstva koja nisu registrirana za pružanje usluga smještaja, i
- njihov prelazak na legalno obavljanje smještaja turista, s daljnjim odrazom na povećanje prihoda od boravišne pristojbe
- smanjenje broja neprijavljenih gostiju i bolje praćenje turističkog prometa

Kako Vlada utvrđuje visinu boravišne pristojbe za tekuću godinu, na prijedlog ministra nadležnog za turizam, paušalno plaćanje boravišne pristojbe prema odredbama ovoga Zakona i paušalno oporezivanje moći će se primjenjivati, kao mjera za suzbijanje rada na «crno» u ovom gospodarskom području, već za sezonu 2005., a ujedno osigurati urednije izvršavanje propisanih financijskih obveza.

Zakon o dopunama zakona o boravišnoj pristojbiPisane vijesti