Održan nacionalni sastanak izgradnje kapaciteta u sklopu EUSAIR Facility Point projekta

U Hotelu Jezero na Plitvičkim jezerima 10. i 11. studenog u organizaciji Minstarstva turizma i sporta održan je radni sastanak predstavnika svih ministarstva uključenih u provedbu EU strategije za Jadransko-jonsku regiju (EUSAIR). Cilj sastanka bio je višestruk: razmijeniti iskustvo i naučene lekcije vezane uz praćenje i vrednovanje tijekom provedbe EUSAIR u proteklom razdoblju, informirati se o praktičnoj primjeni novina u europskoj regulativi vezanoj uz provedbu makroregionalnih strategija te saznati kako učinkovito uklopiti projekte proizašle ih makroregionalnih strategija u programe financiranja koji su dostupni zemljama članicama (makroregionalne strategije nemaju vlastite izvore financiranja).

Nacionalni predstavnici iz iz Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU, Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Ministarstva prometa i infrastrukture, Ministarstva poljoprivrede, Ministarstva vanjskih i europskih poslova te Ministarstva turizma i sporta, imali su priliku razmijeniti najnovija saznanja i informacije s predstavnicima Glavne uprave za regionalnu i urbanu politiku ( DG REGIO) Europske komisije, službom Interact-a te grčkim i slovenskim partnerima.

Trendovi u turizmu u regiji su pozitivni

Rezultate praćenja i vrednovanja tematske cjeline Održivi turizam Jadransko-jonske strategije predstavili s stručnjaci IRMO instituta i Ecorysa. Pandemija je snažno utjecala na turističku industriju, koja, ipak, u cijeloj regiji pokazuje snažan trend oporavka, iako razine prije pandemije nisu dosegnute. Smanjila se nezaposlenost, broj zaposlenih se oporavlja, rast BDP-a je prisutan u većini zemalja uz ponovni značajan doprinos turizma, iako ne još na razinama iz 2019.

Dobar je pokazatelj očit napredak u razvoju turističkih atrakcija, pa je tako u regiji, u odnosu na 2018. godinu postoji čak 7 novih lokaliteta upisanih u UNESCO svjetsku baštinu. Raste broj destinacija uključenih u tematske kulturne rute, a kroz projekt Routes4You stvoreno je osam makro-regionalnih ruta koje se odnose na podrijetlo čovječanstva u Europi, baštinu, civilizaciju, život, znanje, dizajn i prirodu. Čak 88 projekata koji se bave inovacijama u turizmu provedeno je u proteklih 8 godina, a ukupno je provedeno 313 prekograničnih i regionalnih investicijskih projekata kroz razne EU programe vrijednih čak 690 milijuna eura.

Sve je to omogućilo povećanje smještajnih kapaciteta u nekim zemljama i zadržavanje broja kreveta u većini zemalja regije te je generiralo prilično brz ritam oporavka turističkih rezultata u post-pandemijskim uvjetima, iako brojke iz 2019. tek treba dostići. Dio zemalja regije, poput Slovenije, Srbije, Hrvatske, BiH, Sjeverne Makedonije i posebno Albanije pokazuju veću ovisnost o turizmu kroz veći postotak udjela zaposlenih u turizmu u odnosu na ukupni broj zaposlenih, a u svih deset zemalja raste i relativni doprinos turizma ukupnoj gospodarskoj slici.

Ohrabrujući su i podaci koji pokazuju da ponovo raste potrošnja turista koji dolaze na noćenje, ali analize pokazuju da će cijela regija trebati posebno raditi na inovativnosti i diverzifikaciji ponude s naglaskom na održivi turizam te kvaliteti ponude kako bi se omogućio stabilan rast. Stručnjaci upozoravaju i na veliku ovisnost Jadransko-jonske regije o EU turistima ukazujući na to da će se morati ulagati u stvaranje preduvjeta za privlačenje turista iz udaljenih tržišta.

Bez snažne političke podrške nema dobre provedbe makro-regionalnih strategija

Ministarstvo turizma i sporta koordinator je tematske grupe Održivi turizam za cijelu Jadransko-jonsku regiju. Činjenica je da je turizam vrlo važno područje u svim državama ove regije, da je jedan od 4 ključna „stupa“, odnosno teme strategije i da se po tome EUSAIR – EU strategija za Jadransko-jonsku regiju razlikuje od preostale tri makro-regije u kojima je turizam uklopljen u neke druge tematske cjeline. To s jedne strane pokazuje veću ovisnost o turističkim kretanjima, ali zato istovremeno pretpostavlja i snažniju političku potporu provedbi strategije.

„Za provedbu strategije potrebna je snažna politička volja jer makro-regionalne strategije nemaju vlastite izvore financiranja i ovise o političkoj odluci da se aktivnost financira iz nekog od operativnih programa. Kako su tematske grupe EUSAIR strategije u pripremi napravile dobar posao, financijsko razdoblje 2021. – 2027. idealna je prilika da se to kapitalizira kroz pripremljene i razvijene strateške projektne prijedloge“, u svojoj je raspravi rekla Mathilde Konstantopoulou, nacionalna koordinatorica Facility Point projekta za Grčku.

Činjenica da makroregionalne strategije (MRS) nemaju vlastiti izvor financiranja dovela je do vrlo opsežnog procesa usklađivanja nacionalnih operativnih programa sa ciljevima MRS, tzv. procesa “embeddinga”. To uklapanje ciljeva međuresorni je posao u kojem su u proteklom vremenu sudjelovala različita ministarstva koja koordiniraju i „programiraju“ pojedina područja i stvaraju mogućnost financiranja projekata kojima će se postizati ciljevi strategija. U taj proces bile su uključene i države nečlanice EU, uključene u prekogranične programe, kandidati za pristupanje EU.

„Makroregionalne strategije poput EUSAIR te IPA pretpristupni programi dobar su i vrlo isplativ alat ujednačavanja praksi i politika i odličan put za pronalaženje zajedničkih rješenja problema, u odnosu na situaciju kada to same rade pojedine države. Za zemlje koje nisu članice EU, makro-regionalni pristup može biti poticajan jer kroz sudjelovanje u odlučivanju i kreiranju politika postupno i puno brže stječu osjećaj pripadnosti nego kroz pristupni proces koji traje dugo i za svaki korak bliže članstvu treba učiniti puno više kako bi se napredovalo“, zaključio je g.Gilles Kittel, predstavnik Glavne uprave za regionalnu i urbanu politiku, zadužen za praćenje EUSAIR, koordinaciju IPA programa te sudjelovanje u pregovorima za pristupanje EU. 

EUSAIR Facility Point – Monitoring and Evaluation Croatian National Capacity Building Event, 10th/11th November 2022
 
Presentations/prezentacije:
  1. MRS monitoring and evaluation discussion - Interact (Ilze Ciganska)
  2. EUSAIR M&E under WP3 - Greek Ministry of Development and Investments, Special Service for Strategy, Planning and Evaluation  EUSAIR Facility Point Project Partner  (Mathilde Konstantopoulou/Ioanna Tzika)
  3. The embedding process of EUSAIR flagships in the 2021-2027 mainstream programmes - Greek Ministry of Development and Investments, Special Service for Strategy, Planning and Evaluation – EUSAIR Facility Point Project Partner (Mathilde Konstantopoulou)
  4. State of play of WP3 and proposals for a new Monitoring & Evaluation System of EUSAIR (LKN ANALYSIS Ltd_ Michalis Nikitaridis and Victoria Chorafa)
  5. TSG4  final  report - the results of the monitoring and evaluation of EUSAIR, Pillar 4 (Iva Tolić Mandić, IRMO)
  6. Embedding process of macro-regional strategies from the point of view of the European Commission (Gilles Kittel and Georgios Emmanouil, IPA/EUSAIR/EU Accession Negotiations Team, European Commission DG REGIO)


Pisane vijesti