Odabrani projekti državne potpore za baštinu u turizmu

Slika /arhiva/bastina.jpg

Ministar mora, turizma, prometa i razvitka Božidar Kalmeta donio je odluku o dodjeli državnih potpora za 2005. godinu temeljem «Programa poticanja, zaštite, obnove i uključivanja u turizam tradicijske i prirodne baštine u turistički nerazvijenim područjima».

Ukupno je pristiglo 279 projekata, od čega je: 278 projekata pristiglo u roku te jedan nepravodobno pristigli projekt.

Osnovni podaci o raspodjeli ukupnih sredstava potpore:

  • Ukupna sredstva za potporu iznose: 3.456.593,00 kn
  • Ukupan broj projekata kojima se dodjeljuje potpora: 56
  • Najveći iznos potpore: 100.000,00 kn
  • Najmanji iznos potpore: 15.000,00 kn
  • Prosječni iznos potpore po projektu: 61.724,87 kn

 Popis projekata kojima se dodjeljuju sredstva državne potporePisane vijesti