NOVA PREDSTAVLJANJA HRVATSKOG TURIZMA NA SVJETSKIM TURISTIČKIM TRŽIŠTIMA

Slika /arhiva/2.2.2009;HTZlogo.jpg

Nakon intenzivnog nastupa na turističkim sajmovima u siječnju, Hrvatska turistička zajednica (HTZ) nastavlja s promidžbenim aktivnostima na svjetskim turističkim tržištima.

Tako će tijekom veljače hrvatska turistička ponuda biti predstavljena na 19 turističkih sajmova. Mjesec započinje nastupom na sajmovima u Hamburgu i Bruxelles-u, pa do Milana, Münchena i Budimpešte.

Posebno valja spomenuti prezentaciju Hrvatske na najvećem turističkom sajmu „Holiday world“ u Pragu, gdje će Hrvatska biti zemlja partner. Sajam se održava od 5.–8. veljače 2009. godine, a u to će vrijeme biti pojačana promidžbena kampanja Hrvatske povodom nastupa na sajmu.

Iako smo na češkom tržištu na samom početku prodaje za sezonu 2009., ona nije ispod razine koja je zabilježena prethodne godine, a prve konkretnije prognoze bit će dostupne početkom ožujka.

U 2009. godini nastavljaju se pratiti svjetska turistička kretanja, te je u odnosu na 2008. godinu dodatno smanjen broj sajamskih nastupa. Od ukupno 80 sajamskih nastupa, koliko ih je bilo u 2008. godini, za 2009. godinu planirano je 70 sajmova. Međutim, važno je napomenuti kako će Hrvatska turistička zajednica i dalje biti prisutna na najvažnijim općim i specijaliziranim sajmovima, relevantnim za prezentaciju hrvatske turističke ponude. 



Najave