​Državni tajnik Glavina sudjelovao na sastanku državnih tajnika za turizam u Pragu

Državni tajnik u Ministarstvu turizma i sporta Tonči Glavina sudjelovao je na sastanku državnih tajnika nadležnih za turizam na razini EU, koji se održao u okviru 21. Europskog turističkog foruma u Pragu, 15. – 16. studenoga 2022.  a u sklopu češkog predsjedanja Vijećem EU.

Cilj sastanka je bila razmjena mišljenja i raspravu o nadolazećim inicijativama vezanim za turizam na EU razini. Prioriteti češkog predsjedništva usmjereni su na otpornost, održivost i digitalizaciju turističkog ekosustava a posebno uzimajući u obzir posljedice izazvane krizom COVID-19 kao i aktualne izazove, poput sigurnosnih prijetnji.

Na temelju rasprava održanih tijekom prethodnih predsjedanja, češko je predsjedništvo pripremilo prvi nacrt Zaključaka Vijeća o Europskom programu za turizam 2030. s ciljem usvajanja na Vijeću za konkurentnost 1. prosinca 2022. godine.

Rasprava je tijekom sastanka bila usmjerena na dvije posebne teme odnosno na inicijativu vezanu uz reviziju Direktive o paket aranžmanima i inicijativu o reguliranju kratkoročnog najma smještaja.

Navedene inicijative su tijekom sastanka dobile široku podršku država članica a državni tajnik Glavina je, uz zahvalu češkom predsjedništvu na njihovom zalaganju oko izrade Europskog programa za turizam 2030. i podršku objema inicijativama, naglasio kako je hrvatska Strategija održivog razvoja turizma 2030.  usklađena s aktivnostima i temama planiranim na EU razini.

Priopćenja