5. EUSAIR Financijski dijalog održan u Zagrebu u organizaciji triju hrvatskih ministarstava

  • Slika /2023_WEBMINTS/230307_eusair1.jpg
  • Slika
  • Slika

Ministarstvo turizma i sporta, kao projektni partner EUSAIR Facility Point projekta, u suradnji s Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova Europske unije i Ministarstvom vanjskih i europskih poslova, kao nacionalnim koordinatorima EU strategije za Jadransko-jonsku regiju EUSAIR, organiziralo je 3. ožujka u Zagrebu 5. EUSAIR Financijski dijalog.

U događanju su sudjelovali predstavnici upravljačkih tijela nacionalnih operativnih programa Europskih strukturnih i investicijskih fondova – Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja - OP Konkurentnost i kohezija, Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike - OP Učinkoviti ljudski potencijali, Ministarstva poljoprivrede - Programa ruralnog razvoja i OP za pomorstvo i ribarstvo te nacionalni članovi tematskih skupina EUSAIR Jadransko-jonske strategije: Plavi rast, Povezivanje Regija, Kvaliteta okoliša i Održivi turizam.

Financijski dijalog organizira se kao godišnje događanje koje razmatra i raspravlja mogućnosti financiranja EUSAIR strateških monopillar i crosspillar projekata iz postojećih i dostupnih izvora financiranja, budući da makroregionalne strategije nemaju zasebnih izvora financiranja i njihova se provedba od samog početka zasniva na 3-ne načelima- nema zasebnog zakonodavstva, nema zasebnih institucija i nema zasebnih izvora financiranja.
Fokus dijaloga bio je na dva ključna pitanja: koliko i na koji način provedeni i pripremljeni projekti doprinose ostvarenju ciljeva makroregionalne strategije EUSAIR te kako se mogu proširiti izvori financiranja i izvan INTERREG ADRION, odnosno IPA ADRION programa teritorijalne suradnje koji teritorijalno i programski pretežito pokriva i sufinancira najveći broj projekata makroregionalne strategije EUSAIR, a time i najznačajnije doprinosi ostvarivanju ciljeva Strategije.

Sudionici su informirani o ostvarenim rezultatima po svakom od operativnih programa za razdoblje 2014.-2020., a predstavljene su i aktualnosti u radu EUSAIR tematskih stupova te tijek priprema za provedbu VFO 2021.-2027.

Iz Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU informirali su da su, od zadnjeg održanog financijskog dijaloga, a nakon usvajanja Sporazuma o partnerstvu, od strane Europske komisije odobreni i svi predloženi nacionalni operativni programi za razdoblje 2021.-2027. i da se trenutno radi na pripremi raspisa prvih Poziva. Europska komisija potvrdila je već ranije u komentarima na poslane prijedloge operativnih programa da je Hrvatska u njih dobro ugradila prioritete makroregionalnih strategija.

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike postiglo je značajan iskorak, u kontekstu doprinosa operativnih programa ciljevima makroregionalnih strategija, time što je u OP Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027. omogućilo transnacionalna partnerstva pri jednom od prioriteta namijenjenog razvoju vještina. Jednako tako, iskorak čini i Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja pri razradi kriterija bodovanja za projekte i pozive temeljem OP Konkurentnost i kohezija 2021.-2027. uključivanjem dodatnih bodovanja za doprinose projekata makroregionalnim strategijama. Navedeno su vrlo konkretni rezultati napora uloženih u komunikaciju, embedding i međusobnu koordinaciju svih uključenih u proces programiranja i kroz format financijskih dijaloga.

U potrazi za izvorima financiranja ipak je najdalje otišlo Ministarstvo turizma i sporta: u zadnje tri godine upravo je Ministarstvo turizma i sporta kao koordinator tematskog stupa Održivi turizam i projektni partner na EUSAIR Facility Point projektu na razini svih zemalja članica Strategije usuglasilo teme i u cijelosti razvilo 7 projektnih ideja iz područja održivog turizma u strateške projekte s projektno-tehničkom dokumentacijom u potpunosti spremnom za prve raspise poziva.

Nova razina zrelosti EUSAIR upravljačkih struktura i financiranje tri nova projekta kao potpora upravljanju Strategijom

Makroregionalne strategije inovativan su okvir politike EU-a, koji omogućava zemljama iz iste regije da pronađu rješenja za zajedničke izazove i/ili da bolje iskoriste svoj potencijal kroz poticanje usklađivanja politika, sinergije i koordiniranje izvora financiranja. Podrška upravljanju EUSAIR-om treba se razvijati u skladu s lekcijama naučenim u razdoblju 2014.–2020. te novom razinom zrelosti koju je dosegao – kako bi se ostvario opipljiv učinak i postigli zadani ciljevi unutar sljedeće perspektive – istaknuo je Mislav Kovač, moderator događanja iz Uprave za europsku teritorijalnu suradnju MRRFEU.

Unutar Prioriteta 4 – Potpora upravljanju Jadransko-jonskom regijom programa IPA ADRION, jedna od podržanih radnji je i jačanje institucionalnih kapaciteta javnih tijela i dionika za provedbu EUSAIR-a podupiranjem njegovih mehanizama upravljanja. Akcija će se provoditi dodjelom bespovratnih sredstava za tri projekta – operacije od strateške važnosti: EUSAIR Facility Point projektu koji se nastavlja i u sljedećem programskom razdoblju, novom Stakeholders Engagement Point projektu kojim će koordinirati Italija te jednako tako novom EUSAIR Strategic Implementation projektu/Potpora razvoju i implementaciji strateških provedbenih formata - u kojem će Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU imati ulogu vodećeg partnera.

Projekt ima za cilj jačanje kapaciteta za razvoj strateških projekata kako bi se ojačala suradnja i upravljanje u Jadransko-jonskoj regiji. Ideja je olakšati strukture upravljanja u razvoju i provedbi EUSAIR-a kroz ciljane formate provedbe i kapitaliziranje postojećih resursa dostupnih regiji kako bi se oni koristili pametnije i učinkovitije, kao i općenito jačanje makroregionalne suradnje. Upravljačkim strukturama i dionicima pomoći će se u uspostavi kvalitetnog i učinkovitog organizacijskog i metodološkog okvira za odabir projektnih ideja te u identifikaciji i razvoju projektnih prijedloga povezanih sa strateškim provedbenim formatima – informirao je prisutne Mislav Kovač.

Ovogodišnji financijski dijalog održan je u izuzetno intenzivnom i važnom razdoblju za provedbu EU strategije za Jadransko-jonsku regiju: u tijeku je revizija njezina Akcijskog plana koja će u mnogome obilježiti sljedeće godine provedbe, za nekoliko mjeseci Hrvatska od Bosne i Hercegovine preuzima jednogodišnje predsjedanje Strategijom i uskoro će predstaviti svoj program predsjedanja, od strane Europske komisije usvojeni su nacionalni operativni planovi novog višegodišnjeg financijskog okvira 2021-2027. i u pripremi su raspisi prvih poziva, dok istovremeno završava za prethodno financijsko razdoblje 2014-2020 n+3 period i najkasnije do 31.12.2023. svi odobreni projekti za financiranje moraju biti završeni, a planirani indikatori i ciljevi ostvareni. MRRFEU i MVEP kao nacionalni koordinatori za EUSAIR intenzivno rade na programu hrvatskog predsjedanja Strategijom, koji će uskoro biti predstavljen javnosti, a inauguracijsko događanje najavljeno je za 20. lipnja u Zagrebu.

U procesu revizije EUSAIR Akcijskog plana hrvatski predstavnici već su predložili uvođenje 5. tematskog stupa kao socijalnog stupa, a velik potencijal unaprjeđenju suradnje i provedbi Strategije u budućem razdoblju sudionici događanja vide i u činjenici da su zemlje članice Strategije i ne-članice EU u međuvremenu postale zemlje kandidatkinje čime im se otvaraju i novi izvori financiranja bazirani na tom pretpristupnom statusu.

Pisane vijesti