20. sastanak Radne grupe za turizam SEI-a

Slika /arhiva/CEI3.jpg

Članice Radne grupe za turizam zemalja SEI-aU Zagrebu će se 23. svibnja 2006. održati 20. sastanak Radne grupe za turizam zemalja SEI-a (Srednjoeuropske inicijative), kojom predsjedava Republika Hrvatska.

Sastanak će, u ime predsjedavajućeg, državnog tajnika za turizam Zdenka Mičića, voditi Želimir Kramarić, pomoćnik ministra za turističku politiku i tržište.

Najvažniju točku u dnevnom redu sastanka ima rasprava o Planu aktivnosti SEI-a za razdoblje 2007-2009. godine, u dijelu koji se odnosi na turizam, odnosno rasprava o Programu aktivnosti Radne grupe za turizam u istom razdoblju.

Na sastanku će biti inauguriran treći potpredsjedatelj Radne grupe (Bugarska), imenovan odlukom Odbora nacionalnih koordinatora na sastanku u Trstu 17. prosinca 2004. godine, koji je najavio rukovođenje Task Force-om za welness turizam i spa.

Razmotrit će se djelovanje do sada imenovanih Task Forces (za eko, ruralni, kulturni i nautički turizam te upravljanje lokalitetima pod zaštitom UNESCO-a) i razmatrati prijedlozi za osnivanje novih.

Mađarska, Hrvatska i Crna Gora izvijestit će o četiri projekta, koja su održale u posljednjih godinu dana, dok će Mađarska i Makedonija najaviti svoja dva projekta, predviđena za rujan, odnosno listopad ove godine.

Radna grupa za turizam zemalja SEI-a osnovana je na sastanku ministara vanjskih poslova, održanom 17-18. svibnja 1991. godine u Bologni.

(o kalendaru događanja u SEI-u više na www.ceinet.org)

Sastanak Radne grupe za turizam, 23. svibnja 2006. u Ministarstvu mora, turizma, prometa i razvitka Sastanak Radne grupe za turizam, 23. svibnja 2006. u Ministarstvu mora, turizma, prometa i razvitkaPisane vijesti