Vijeće Europe / EPAS

Republika Hrvatska pristupila je 1. listopada 2008. godine Proširenome djelomičnom sporazumu o sportu (Enlarged Partial Agreement on Sports – EPAS) Vijeća Europe.

EPAS je nastavak suradnje započete bivšim odborima Vijeća Europe, Odborom za razvoj sporta (CDDS) i Ad hoc odborom za dogovor o sportu (CAHAS), a svrha mu je stvaranje zajedničkih europskih standarda za razvoj sporta. U tom smislu, dijalogom sa zainteresiranim strankama radit će se posebno na razradi normi i smjernica za razvoj sporta s ciljem njegova omasovljenja i promicanja etičkog kodeksa u sportu, na akcijama za izgradnju sportskih kapaciteta, nastavku suradnje s odborima i drugim sektorima rada pri Vijeću Europe te razvijanju međunarodne i regionalne suradnje, kao i suradnje s nevladinim sportskim udrugama. Vrijednosti koje se promiču su ravnopravnost spolova u sportu, borba protiv korupcije i zaštita djece od zlostavljanja.

Priručnik dobre prakse za kretanje kroz sportske aktivnosti - INKLUZIVNI I INOVATIVNI PRISTUPI NASTAVI TZK-a I SPORTSKOM VJEŽBANJU

Otkad je Prošireni djelomični sporazum o sportu (Enlarged partial agreement on Sport – EPAS) osnovan 2007. godine, glavni mu je prioritet bio odgovoriti na trenutne izazove s kojima se susreće sport u Europi. Dosad je razvio pan-europski program koji uključuje niz dionika iz javnih tijela i iz svijeta sporta. Svi oni imaju važnu ulogu u zaokretanju diskriminatornih trendova koji se trenutno odvijaju u sportu te u promicanju sporta kao sredstva za održavanje različitosti i društvene kohezije. Ovaj priručnik navodi koliko su sport i tjelesna i zdravstvena kultura važni u odgoju budućih generacija u duhu osnovnih vrijednosti koje promiče Vijeće Europe te kako se to može učinkovito postići.

Ovaj priručnik dobre prakse prikaz je trenutnih politika i praksi širom Europe, a njegov cilj je diseminirati i podijeliti pozitivna iskustva te istaknuti potencijal sporta u promicanju osnovnih vrijednosti Vijeća Europe – ljudskih prava, demokracije i vladavine prava. Priručnik također daje praktični pogled na političku predanost država članica Vijeća Europe u vezi TZK i športa te obrazovanja općenito. Korištenjem konkretnih primjera, EPAS se nada kako će ovaj priručnik pružiti potrebne alate za bolje razumijevanje te stvoriti opipljivu korist koja može pokrenuti potrebne promjene.

Pod okriljem Vijeća Europe nalaze se i slijedeće četiri konvencije, koje je potpisala i Republika Hrvatska ili je u procesu potpisivanja:

Europska konvencija protiv dopinga u sportu (The Anti-doping Convention)

Europska konvencija protiv dopinga u sportu je međunarodni pravni instrument u borbi protiv dopinga koji je zapreka sportskoj etici i prijetnja zdravlju športaša. Konvencija je nastala 1989. godine, a 2002. godine joj se pridružuje dodatni protokol.

U svojim konstitucijskim odredbama države potpisnice Konvencije su se obvezale da će: osnovati državna koordinacijska tijela, smanjiti trgovinu supstancijama za doping i upotrebu nedopuštenih sredstava za doping, pojačati kontrolu dopinga i poboljšati tehnike otkrivanja, podupirati edukaciju i programe podizanja svijesti, jamčiti efikasnost sankcija poduzetih protiv prijestupnika, surađivati sa sportskim organizacijama na svim razinama, uključujući i međunarodni, koristiti ovlaštene antidoping laboratorije.

Republika Hrvatska prihvatila je Konvenciju sukcesijom 1993. godine.

Konvencija Vijeća Europe o manipulaciji sportskim natjecanjima (The Convention on the Manipulation of Sports Competitions)

Konvencija Vijeća Europe o manipulaciji sportskim natjecanjima sklopljena je u Magglingenu 18. rujna 2014. Konvenciju je do sada potpisalo 37 država članica Vijeća Europe, među kojima je i Republika Hrvatska. Navedenu konvenciju je, u ime Republike Hrvatske 16. svibnja 2019., potpisala gospođa mr. sc. Marija Pejčinović Burić, potpredsjednica Vlade Republike Hrvatske i ministrica vanjskih i europskih poslova.

Svrha ove Konvencije je olakšati nacionalnu koordinaciju i međunarodnu suradnju u borbi protiv manipulacije rezultatima sportskih natjecanja. Cilj je zaštititi integritet športa i sportsku etiku u skladu s načelom autonomije sporta kroz sprječavanje, otkrivanje i sankcioniranje manipulacije nacionalnim i međunarodnim sportskim natjecanjima. Promovira se nacionalna i međunarodna suradnja u borbi protiv manipulacije rezultatima sportskih natjecanja između tijela javnih vlasti, kao i organizacija koje se bave sportom i sportskim klađenjem. 

Konvencija o integriranom pristupu sigurnosti, zaštiti i uslugama na nogometnim utakmicama i drugim sportskim priredbama (The Council of Europe Convention on an Integrated Safety, Security and Service Approach at Football Matches and Other Sports Events) 

Usvojena 2016. godine, ova je konvencija jedini međunarodno obvezujući instrument čija je tematika organizacija sportskih događaja uspostavljanjem integriranog pristupa zasnovanog na tri međusobno ovisna stupa: sigurnost, zaštiti i uslugama. Time se promiče suradnja između svih javnih i privatnih sudionika, uključujući navijače, kako bi se postigla sigurna, zaštićena i ugodna atmosfera na nogometnim utakmicama i drugim sportskim događanjima.

U Republici Hrvatskoj se očekuje skorašnje potpisivanje navedene konvencije u nadležnosti Ministarstva unutarnjih poslova. 

Europska konvencija o nasilju i nedoličnom ponašanju gledatelja na sportskim priredbama, posebno na nogometnim utakmicama (European Convention on Spectator Violence and Misbehaviour at Sports Events and in particular at Football Matches

Glavni cilj ove konvencije, usvojene 1985. godine, jest sprečavanje i nadzor nasilja i nedoličnog  ponašanja od strane gledatelja, kao i osiguranje sigurnosti gledatelja tijekom sportskih događaja. Republika Hrvatska prihvatila je Konvenciju sukcesijom 1993. godine. Od 1985. godine se promijenio pristup organizaciji sportskih događaja pa je i konvencija, kao odraz stvarnog stanja, upotpunila svoj sadržaj u novoj Konvenciji o integriranom pristupu sigurnosti, zaštiti i uslugama na nogometnim utakmicama i drugim sportskim priredbama (2016.). Države koje ratificiraju novu konvenciju istodobno će otkazati Europsku konvenciju o nasilju i nedoličnom ponašanju gledatelja na sportskim priredbama, posebno na nogometnim utakmicama.