Izvješće UN Turizma i Svjetske turistička federacija gradova (WTCF) - „Kvantificiranje turizma u gradskim destinacijama - prema boljem razumijevanju urbanog turizma“

Slika /2022_odrzivi_web/240307_untourism1.jpg

​UN Turizam i Svjetska turistička federacija gradova (WTCF) predstavili su novoobjavljeno izvješće pod nazivom „Kvantificiranje turizma u gradskim destinacijama - prema boljem razumijevanju urbanog turizma“.

Izvješće detaljno istražuje trenutnu situaciju i izazove u prikupljanju turističkih podataka na razini gradova. Kroz analizu 22 studije slučaja gradskih destinacija diljem svijeta - uključujući Afriku, Ameriku, Aziju, Pacifik, Europu i srednji Istok. U Europi se izdvajaju ključni gradovi poput Amsterdama, Barcelone, Berlina, Londona, Pariza i Tel Aviva.
 
Glavni ciljevi ovog izvješća uključuju identifikaciju izvora podataka o urbanoj turističkoj aktivnosti, identifikaciju pokazatelja koji se odnose na urbanu turističku aktivnost, procjenu izvedivosti i plan razvoja turističkih baza podataka, istraživanje novih izvora podataka i pokazatelja vezanih uz urbanu turističku aktivnost te procjenu mogućih mehanizama financiranja i poslovnih modela za stvaranje i održavanje globalnih baza podataka o urbanom turizmu.
 
Publikacija je dostupna ovdje.

Pisane vijesti